Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

H ΔΑΟΚ Δράμας ενημερώνει τους παραγωγούς για έντομο στις βαμβακοκαλλιέργειες

H ΔΑΟΚ Δράμας, για την καλλιέργεια του βαμβακιού, ενημερώνει με δτ αναλυτικά:

Α) Η κοινή πράσινη «βρομούσα» είναι το επικρατούν είδος ημιπτέρου σε βαμβακοκαλλιέργειες στον ν. Δράμας [Nezara viridula (με συνηθέστερες μορφές στην περιοχή τις: f. smaragdula και f. torquata)].

Β) Κατά πληροφορίες τού Τμήματος ΠΦΕ, μικρή μερίδα καλλιεργητών προέβη σε «προληπτικές» εφαρμογές πυρεθρινοειδών εντομοκτόνων εναντίον ημιπτέρων εντόμων σε βαμβακοκαλλιέργειες, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο και μάλιστα ύστερα από συμβουλή τεχνικού συμβούλου. Τέτοιες ενέργειες είναι αδικαιολόγητες, οφείλονται στην άγνοια των καλλιεργητών και στην παραπληροφόρηση, αλλά και στην κακή κατάρτιση μερίδας συμβούλων και καταδεικνύουν μία ευρύτερη δυσλειτουργία στο σύστημα ορθής ενημέρωσης των παραγωγών και παροχής συμβουλών σε θέματα φυτοπροστασίας.

Γ) Για την αντιμετώπιση των ημιπτέρων εντόμων στο βαμβάκι, επισημαίνονται τα παρακάτω:

α) Η παρατήρηση απλώς της ύπαρξης αβγών, προνυμφών ή ενηλίκων ημιπτέρων στην καλλιέργεια βαμβακιού δεν συνιστά από μόνη της ανησυχητική ένδειξη . Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο για επέμβαση με εντομοκτόνα, καθώς τα νύγματά τους δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην εσωτερική υποβάθμιση των καψών.

β) Τα συμπτώματα που μπορεί να προκληθούν από την προσβολή των καψών από ημίπτερα εκδηλώνονται με αποχρωματισμό (μελάνωση, καφέτιασμα) της ίνας στο εσωτερικό των καρυδιών τού βαμβακιού . Ο αποχρωματισμός και οι αλλοιώσεις αυτές οφείλονται σε ένζυμα που εκκρίνονται από τα έντομα αυτά και από παθογόνα που εισέρχονται από την πληγή του νύγματος.

γ) Δεν έχουν καθοριστεί ελληνικά όρια επέμβασης. Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα από προσβολές ημιπτέρων στο βαμβάκι και να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα επέμβασης συνιστώνται τα παρακάτω (σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις): Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή εντομοκτόνου αυξάνει το κόστος παραγωγής χωρίς κανένα αντίκρισμα, ενώ προκαλεί διαταραχή της ισορροπίας τού αγροοικοσυστήματος (πιθανότητα έξαρσης πληθυσμών τετρανύχου και πράσινου σκουληκιού). Επισημαίνεται ότι ευπαθή σε προσβολή είναι τα μετρίου μεγέθους καρύδια, ηλικίας έως 20 ημερών (διαμέτρου 2-3 εκατοστών). Καρύδια ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ημερών δεν προσβάλλονται. Τέλος, σημειώνεται ότι τα εξωτερικά σημεία προσβολής (νύγματα) επί της κάψας δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα εσωτερική βλάβη. Η πιο πάνω διαδικασία είναι εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αγρό από τον καλλιεργητή.

δ) Σε δείγματα που λαμβάνονται από διάφορες περιοχές της ΠΕ Δράμας και εξετάζονται στο Τμήμα Π.Φ.Ε. δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο πρόβλημα.

Δ) Σε περίπτωση αμφιβολιών από παρατηρήσεις εντόμων και καψών παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Ε) Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην ενημέρωση των γεωπόνων της Π.Ε. Δράμας, και, μέσω αυτών, στην πληροφόρηση των καλλιεργητών τού νομού, ώστε να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο αναίτιων επεμβάσεων λόγω πανικού. Παρακαλούμε για μία ακόμη φορά το Τμήμα Προστασίας Φυτών του ΥΠ.Α.Α.Τ., στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, να εξετάσει τον καθορισμό σχετικών ορίων επέμβασης για ημίπτερα έντομα με βάση τις αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια βαμβακιού.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ