Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

FARMANET: Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες και επιχειρήσεις

Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. 

Στόχοι του είναι:

 1. η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υποστήριξή των γεωργών ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους
 • η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και ιδιαίτερα τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Οι συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης και κατατάσσονται σε συμβουλές που παρέχονται:

 • για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
 • για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
 • για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
 • για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 • για την ορθή εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και της βιολογικής γεωργίας
 • για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος

Η FARMANET είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η ομάδα πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων αποτελείται από τους:

 • Καραστέργιο Ιωάννη – Γεωπόνο
 • Κοτσιμπογεώργο Δημήτριο – Γεωπόνο
 • Γκουτζουρέλα Νικόλαο – Γεωπόνο
 • Σκαρκάλη Παύλο- Γεωπόνο
 • Κόκα Δήμητρα – Γεωπόνο
 • Παπαδόπουλο Ανδρέα – Κτηνίατρο

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ