Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Eurostat: Κατά 19% αυξήθηκε η αξία της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ το 2022

Το 2022, η γεωργική παραγωγή στην ΕΕ αποτιμήθηκε σε 537,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βασικές τιμές, που ισοδυναμεί με αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η μεταβολή της ονομαστικής αξίας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την απότομη άνοδο της ονομαστικής τιμής των γεωργικών αγαθών και υπηρεσιών συνολικά (εκτιμάται +22,8%), με τον όγκο της παραγωγής να μειώνεται μέτρια από το επίπεδο του 2021 (κατ’ εκτίμηση 3,1% χαμηλότερα).

Τα τρία τέταρτα της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2022 προήλθαν από επτά χώρες της ΕΕ: Γαλλία (97,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της ΕΕ), Γερμανία (76,2 δισ. ευρώ, 14%), Ιταλία (71,5 δισ. ευρώ, 13%), Ισπανία (63,0 δισ. ευρώ, 12%), Πολωνία (39,5 δισ. ευρώ, 7%), Ολλανδία (36,1 δισ. ευρώ, 7%) και Ρουμανία (22,2 δισ. ευρώ, 4%). Όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Οι πιο απότομοι ρυθμοί αύξησης καταγράφηκαν στην Εσθονία (+44%), στην Πολωνία (+43%) και στη Λιθουανία (+42%), υποστηριζόμενες από αυξήσεις τιμών.

Μεταξύ άλλων η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 30% στη Γερμανία, 18% στις Κάτω Χώρες, 16% στη Γαλλία και στην Ιταλία, 10% στην Ισπανία και 5% στη Ρουμανία.

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ (54%) της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2022 προήλθε από καλλιέργειες (287,9 δισ. ευρώ, +15% σε σύγκριση με το 2021). Τα δύο πέμπτα (38%) προέρχονταν από ζώα και ζωικά προϊόντα (206,0 δισ. ευρώ, +26% σε σύγκριση με το 2021). Το υπόλοιπο μερίδιο προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες. Το κόστος των γεωργικών εισροών της ΕΕ που δεν σχετίζεται με επενδύσεις (ενδιάμεση κατανάλωση) ήταν 22% υψηλότερο το 2022 από ό,τι το 2021.

Οι αλλαγές στην αξία της γεωργικής παραγωγής και της ενδιάμεσης κατανάλωσης το 2022 οδήγησαν σε αύξηση 15% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη γεωργία. Πηγή: ΕΘΕΑΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ