Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Διεξήχθη με επιτυχία η εκδήλωση για λιπάνσεις σε αμπέλια και δένδρα στα Δελέρια Τυρνάβου

Με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα για τις λιπάνσεις στα Δελέρια παρουσία αγροτικού κόσμου που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον.

Σε παλιότερη ανάρτηση το agroekfrasi.gr έγραφε:

Η ∆/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το τμήμα ΓΕΑΛ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΠΕΓΕΑΛ), σε συνεργασία με την Τοπική κοινότητα Δελερίων του δήμου Τυρνάβου, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Αναλύσεις φύλλων, ∆ιαφυλλικές λιπάνσεις και Υδρολιπάνσεις Αμπέλου & ∆ένδρων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στα ∆ελέρια (∆ημ. σχολείο) Τυρνάβου και ώρα 8:00 το απόγευμα.Καλούνται να την παρακολουθήσουν οι παραγωγοί της περιοχής.

Το θέμα θα αναπτύξει ο ∆ρ. Λουκάς Τ. Πιστόλης – ειδικός στις λιπάνσεις, υπάλληλος του τμ. ΓΕΑΛ.

Σύντομες τοποθετήσεις θα γίνουν από:

• την ∆ιευθύντρια αποκεντρωμένων υπηρεσιών Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας ∆ρ. Χρυσούλα Τερζούδη- γεωπόνο ,

• τον προϊστάμενο του τμ. ΓΕΑΛ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας Κουτσονάκο Νικόλαο –Τεχν.Γεωπονίας

Δείτε το βίντεο:

https://www.facebook.com/100006113984100/videos/pcb.3242081839338917/1295909610936012

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ