Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων και αυξανόμενο ρυθμό για Φράουλα

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίου του συνδέσμου και του ειδικού συμβούλου Γ Πολυχρονάκη,, αναφέρονται τα παρακάτω:

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/22-5/5/23 συνεχίζουν με ρυθμούς ρεκόρ και  ανέρχονται σε 62.920.τ. έναντι 45.645.την περίοδο 2021/22  καταγράφοντας άνοδο 37,8%.

Επίσης οι εξαγωγές τοματών 1/1/2023-5/5/23 ανήλθαν σε 24.561 τόνους έναντι 17.151 τόνων + 43,2% το αντίστοιχο διάστημα 2022 κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ

Συνεχίσθηκαν με αυξανόμενους ρυθμούς οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι 5/5/23 ανήλθαν σε 60.890 τόνους έναντι 52.784 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2022 +15,4% με την πορεία τους σταθερά για καταγραφή ρεκόρ εξαγωγής για άλλη μια χρονιά

Συνεχίσθηκε  η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και από 1/9/22-5/5/23 ανέρχονται σε 312.984 τόνους +27,8%και   μανταρινιών με ρυθμούς ρεκόρ 154.633 τόνους +28,5% έναντι 2021/22

Συνεχίζεται στις παραγωγικές περιοχές της Πελοποννήσου να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης  ατυποποίητων  πορτοκαλιών ποικ.Βαλέντσια (κατ ευθεία από τον αγρό) από κυρίως Ιταλούς (προς Ιταλοποίηση;;;) αλλά και «βαλκάνιους εμπόρους», που δεν έχουν φορολογικό εκπρόσωπο και δεν είναι εγγεγραμμένοι ως οφείλουν στο ΜΕΝΟ  χωρίς κανένα έλεγχο διαμορφώνοντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αγορά μετρητοίς (που απαγορεύεται από την φορολογική μας νομοθεσία άνω των 500 ευρώ) δημιουργώντας προβλήματα τροφοδότησης στις υγιείς ελληνικές εξαγωγικές μονάδες ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους

Εφιστάται η προσοχή και ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, για την αποφυγή τωνφαινομένων διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων πορτοκαλιών (κατ ευθεία από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) για να μην πληγεί η φήμη των προϊόντων μας

Αναγκαία είναι η στήριξη των αγροτών μας από την Πολιτεία με ενίσχυση του αυξημένου κόστους προς αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς τους και η επίλυση ,έστω και με προσωρινά μέτρα, του προβλήματος των εργατών γης, και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, άλλως θα οδηγηθούν σε μερική εγκατάλειψη καλλιεργειών

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/22-5/5/23 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 62.478 τ. έναντι 56.856 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τις ποσότητες προς Αίγυπτο να ανέρχονται σε 37.382 τ. έναντι 40.155 τ. ,προς Σαουδ. Αραβία  2.305 τ. έναντι 2.805 τ., Ιορδανία 5.501 τ. έναντι 2.960 τ.

Από 1/9/2022 έως και 5/5/23 οι αναγγελίες φορτίων που καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων , αφορούσαν 198.752 τόνους έναντι 189.653 τ. την αντίστοιχη περισυνή περίοδο, με τις ποσότητες προς ΗΠΑ να ανέρχονται σε 13.793 τ. έναντι 14.804 τ. αντίστοιχα πέρυσι,, Ισπανία 28.648 τ. έναντι 22.574 τ., Ιταλία 20.487 τ. έναντι 44.546 τ., Καναδά  6.725 τ. έναντι 5.271 τ., Ινδία. 20.049 τ. έναντι 1.630 τ. και στην νέα αγορά του Ισραήλ 385 τόνοι Η μέχρι σήμερα πορεία δείχνει ότι στα ακτινίδια έχουμε  ρεκόρ για άλλη μια φορά αναδεικνύοντας την σημαντικότητα του προϊόντος ,

Ξεκίνησε η συγκομιδή και εξαγωγή εαρινών φρούτων και λαχανικών καρπουζιών και πεπονιών θερμοκηπιακής καλλιέργειας κ.α. με τις μέχρι σήμερα ποσότητες να ανέρχονται σε ….τόνους και με την προοπτική στις επόμενες εβδομάδες η ροή των εξαγωγών τους να αυξάνεται και την παραγωγή τους να εκτιμάται σε κανονικά επίπεδα και ποιοτικά αναβαθμισμένη

Τον μήνα Μάιο, η Χώρα μας  εξάγει μεγάλη ποικιλία φρούτων αλλά και λαχανικών. Τον περασμένο χρόνο οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών τον Μάιο ήταν της τάξης των 140 χιλ. τόνων και εκτιμούμε ότι εφέτος θα τις υπερβούμε

Η DEFRA δημοσίευσε κατηγοριοποιήσεις κινδύνου TOM για τα εισαγόμενα προϊόντα στο Ην Βασίλειο που υπόκεινται σε υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Η DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) δημοσίευσε την «κατηγοριοποίηση κινδύνου» των προϊόντων της ΕΕ που υπόκεινται στους νέους υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (SPS) που εισάγονται από το φθινόπωρο, σύμφωνα με το προσχέδιο Operating Model Target (TOM) που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο.

Οι κατηγορίες – «χαμηλό», «μεσαίο» και «υψηλό» – θα καθορίσουν το επίπεδο ελέγχων και τεκμηρίωσης που θα απαιτούνται για τα προϊόντα SPS που εισέρχονται στη Βρετανία από την ΕΕ και την ΕΖΕΣ.

Τα επηρεαζόμενα αγαθά περιλαμβάνουν ζώα, προϊόντα ζωικής προέλευσης, φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης. Τα φυτικά και φυτικά προϊόντα από τη Νορβηγία και την Ισλανδία δεν υπόκεινται στις νέες κατηγοριοποιήσεις.

  • Τις κατηγορίες για ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης
  • Τις κατηγορίες για φυτά και φυτικά προϊόντα (μπορείτε να τις βρείτε στα γραφεία του Συνδέσμου μας)

«Εφιστάται στους εξαγωγείς – μέλη μας νωπών οπωροκηπευτικών που εξάγουν φρούτα και λαχανικά στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως προετοιμασθούν για να αντιμετωπίσουν την νέα γραφειοκρατία του Η.Β. στις εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε. και στις αρμόδιες υπηρεσίες , κυρίως του ΥΠΑΑΤ, όπως καταστούν εγκαίρως έτοιμες για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις αναρτήσεις των ηλεκτρονικών φυτουγειονομικών πιστοποιητικών για τα εξαγόμενα φρούτα και λαχανικά στο Η.Β»

Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων

(έγγραφο 5096 / 132500/4.5.23 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΑΤ)

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων:

α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υ.Α. 5540/149383-2020 (Β’2396),

β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης (Υ.Α.5539/149381-2020 (Β’2373), και

γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέας-Υ.Α.5543/149527-2020 (Β’ 2372)

κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2023-2024, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υ.Α. όπως αναφέρονται παραπάνω, η 31η Μαΐου 2023.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ