Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για εξαγωγή

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων:

α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Υ.Α. 5540/149383-2020 (Β’2396),

β) στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης (Υ.Α. 5539/149381-2020 (Β’2373),

γ) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέας-Υ.Α. 5543/149527-2020 (Β’ 2372)

κατά την επικείμενη  εξαγωγική περίοδο 2022-2023, είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Υ.Α. όπως αναφέρονται παραπάνω, η 31 η Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης (αίτηση-έλεγχος κ.α.) επαναλαμβάνεται κάθε έτος και είναι ξεχωριστή για κάθε μία από τις παραπάνω χώρες. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής  Παραγωγής.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ