Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Τράπεζα Πειραιώς : νέα χρηματοδότηση προς την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει τις χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) – νέα χρηματοδότηση προς την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG).  Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Εντάσσοντας κριτήρια ESG, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση, προς την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει ένα αριθμό τέτοιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και τη ναυτιλία με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα  €250 εκ. Μέσω αυτών των συμβάσεων η Πειραιώς υποστηρίζει ενεργά την χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα που αφορούν την επίδραση των χρηματοδοτήσεων στην Κοινωνία. Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης, η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ δεσμεύεται και συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για συμψηφισμό ενέργειας, τη σταδιακή μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή σαπουνόμαζας και μάζας καλλυντικών και την σταδιακή μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή πλαστικών, συσκευασίες καλλυντικών και μορφοποίηση. Ακόμη η εταιρεία λαμβάνει υπόψη στη λειτουργία της, επιπλέον θέματα που άπτονται της ατζέντας ESG. 

Με αφορμή τη νέα αυτή χρηματοδότηση με κριτήρια ESG, ο κ. Αντώνης Κατραούρας, Γενικός Δ/ντής, Επικεφαλής της Εμπορικής Τραπεζικής Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Χρηματοδοτούμε την αγορά με υπευθυνότητα, προσανατολισμένοι στην βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας καλύπτοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, υιοθετώντας, ταυτόχρονα, μία σειρά από δεσμεύσεις σχετικά με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την κουλτούρα επιστροφής μέρος του κέρδους, στην κοινωνία και τον άνθρωπο, με έμφαση στην διατήρηση της οργανωτικής δομής της εταιρίας ως προϋπόθεση διαχρονικής της ανάπτυξης.

Ουσιαστικά, προετοιμαζόμαστε για μία συμπεριφορά που, πολύ σύντομα, θα αποτελεί προϋπόθεση από το θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο συνεργασίας Τράπεζας και επιχείρησης. Στόχος της Εμπορικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, είναι μέσα στο 2023, να πιστοποιηθούν κατά ESG, όλοι οι πελάτες». 

Η Εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1870 και σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών σαπουνιών και ξενοδοχειακών καλλυντικών στην Ευρώπη. Διαθέτει μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά καθετοποιημένες μονάδες και δημιουργεί καθημερινά καινοτομίες και εξαιρετικά προϊόντα με πρώτες ύλες που ανεβάζουν τον πήχη της ποιότητας τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά. Η εταιρική φιλοσοφία της Παπουτσάνης εστιάζει στο σεβασμό προς τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, φροντίζει να συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τους περιβαλλοντικούς όρους που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και την κατανάλωση ενέργειας. Ακολουθεί πρότυπες διαδικασίες παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού, ενώ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κάθε είδους ρύπανσης.  Επίσης, συνεργάζεται με πιστοποιημένες εταιρίες επεξεργασίας αποβλήτων και λειτουργεί συντονισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία για την ανάπτυξη προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας στα τελικά προϊόντα. 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ