Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Το ελαιόλαδο της ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ AE – με νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLON LAVE αποκτά το νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS, το οποίο εισάγει ένα νέο, πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με βάση τη βιοδραστικότητα της σύστασής τους και το όφελος προς την ανθρώπινη υγεία και ευζωία. 

 Πιο συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο MOLONLAVE υποβλήθηκε στα αυστηρά και λεπτομερή πρωτόκολλα ελέγχου, στα οποία υποβάλλεται κάθε προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης του AFQ,  για την εκτίμηση της ικανότητας της σύστασής του να εξουδετερώνει ένα πλήθος συνθετικών και φυσικών ελεύθερων ριζών. Παράλληλα, ελέγχθηκε η ικανότητα πρόληψης βλαβών στο DNA, επαγόμενων από την δράση των ελευθέρων ριζών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις. Τέλος, εκτιμήθηκε η ικανότητα να προστατεύει σημαντικά ενδογενή βιομόρια, από οξειδωτικές βλάβες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και συσχετίζονται σε μελέτες με καρδιαγγειακά νοσήματα, νευρολογικές παθήσεις και τον καρκίνο. 

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLONLAVE, απέσπασε ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία σε κάθε μέθοδο που αξιολογήθηκε. Ειδικότερα, το εξεταζόμενο δείγμα επέδειξε τη μέγιστη βιοδραστικότητα σε όλα τα βιοχημικά πρωτόκολλα που υποβλήθηκε, αποσπώντας βαθμολογία 20/20.Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLONLAVEπροσεγγίζει υψηλότατα επίπεδα βιοδραστικότητας, σε μεγέθη που ξεπερνούν την αντιοξειδωτική ικανότητα τροφίμων χαρακτηρισμένων με την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα παγκοσμίως όπως το ρόδι και η αρώνια. Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεθοδολογία βάση της οποίας διαμορφώνεται η βαθμολογία του προτύπου πιστοποίησης AFQ.

Με αφορμή την ανακοίνωση της πιστοποίησης AFQγια το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLONLAVE,ο Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της FOODOXYS, Δρ. Δημήτριος Κουρέτας δήλωσε: «Η εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου κατέχει εξέχουσα θέση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Η βιολογική αξία και βιοδραστικότητα του ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία δεν έχει εξηγηθεί ή μελετηθεί με κάποιο μετρικό σύστημα ανάλυσης. Ανάλογα με την διαδικασία παραγωγής και τις πρώτες ύλες, το ελαιόλαδο μπορεί να διαθέτει ένα πλούτο αντιοξειδωτικών ενώσεων που προσδίδουν πλεονεκτήματα στην ανθρώπινη υγεία. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLONLAVEμειώνουντις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες παράγονται ως υποπροϊόντα στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Ως εκ τούτου, η κατανάλωσή τους δύναται να ασκεί προστατευτική δράση έναντι ποικίλων παθολογικών καταστάσεων». 

Ο κ. Μανίκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ AE δήλωσε ότι «Στη ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕAE είμαστε χαρούμενοι και αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τη πιστοποίηση AFQ.Το σήμα ήρθε για να αποδείξει τεκμηριωμένα και αδιαμφισβήτητα την αξία του ελαιολάδου μας. Η προσπάθειά μας από την ίδρυσή μας έως και σήμερα, είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ποιότητα και την καινοτομία, σε κάθε στάδιο και κρίκο της αλυσίδας αξίας που έχουμε κτίσει.

Για την ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ AE η πιστοποίηση AFQδεν τελειώνει σε ένα πιστοποιητικό. Είναι η αρχή ενός έργου μεγάλης κλίμακας που θα τεκμηριώσει πιο βαθιά και πιο αναλυτικά τους βιολογικούς μηχανισμούς στο χωράφι. 

Η νέα μας μονάδα λίγα χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, είναι στο κέντρο ενός πραγματικά σπουδαίου Λακωνικού ελαιώνα. Σε ακτίνα 25χλμ με κέντρο τη μονάδα μας υπάρχουν χωριά με σημαντική ελαιοκομική παράδοση και εμπειρία. Το Λακωνικό χωριό βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρηματικότητας της MOLONLAVEAE. Οι παραγωγοί μας είναι η πρώτη και η σημαντικότερη εγγύηση της πορείας που διαγράφηκε αλλά κυρίως αυτής που θ’ ακολουθήσει. Πιστεύουμε στο τόπο μας και στις δυνάμεις μας. Ευχαριστώ τα στελέχη μας και τους εργαζομένους που δίνουν το καλύτερό τους εαυτό για αυτό το όραμα.»

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παρότι το ελαιόλαδο είναι κεντρικό συστατικό της διατροφής των Μεσογειακών Χωρών και ιδιαίτερα της Ελλάδας και δημοφιλής επιλογή του καταναλωτικού κοινού, το πρότυπο AFQ της FOODOXYSαποδεικνύει μέσα από τα βιοχημικά πρότυπα που χρησιμοποιεί ότι όλα τα τρόφιμα συνεπώς και το ελαιόλαδο δεν είναι ποιοτικά ίδια. Προσπερνώντας τις στερεότυπες αντιλήψεις, αποκαλύπτεται ότι η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων στο ελαιόλαδοδεν είναι σταθερή, αλλά επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως η ποικιλία, το κλίμα, το επίπεδο ωρίμανσης, καθώς και η διαδικασία επεξεργασίας και εξαγωγής. Το σύστημα AFQ εντάσσει στα παραπάνω και τον έλεγχο της βιοδραστικότητας των ενώσεων που περιέχονται στο ελαιόλαδο, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την επίδραση αυτών.

Επιπρόσθετα, το αντιοξειδωτικό προφίλ του ελαιολάδου επηρεάζει όχι μόνο τη διάρκεια ζωής του αλλά και τη σταθερότητα της γεύσης, καθώς και την προστασία των πρώτων υλών από οξειδώσεις, οι οποίες δυνητικά θα μείωναν την ποιότητα και τα οφέλη του. Συνεπώς τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLONLAVEαποτελούν τους σημαντικότερους ενδογενείς «φύλακες» της γεύσης του,αλλά και τους «εγγυητές» της ευεργετικής του δράσης στην ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με τη FOODOXYS

Η FOODOXYS (foodoxys.com) είναι μία spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δραστηριοποιείται στη μελέτη της διατροφικής ευεξίας. Η επιστημονική της ομάδα απαρτίζεται από διακεκριμένους ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιοχημείας της διατροφής και του ανθρώπινου μεταβολισμού. Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας, Δημήτριου Κουρέτα, οι επιστήμονες της FoodOxys έχουν δημοσιεύσει περισσότερες από 230 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιου κύρους και κατέχουν αξιοπρόσεκτη πείρα στη βιοχημεία της διατροφής.

Σχετικά με τη ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΑΕ

H ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΑΕ (molonlave.com) είναι μια ελληνική, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας στη Λακωνία. Η οργάνωση της εταιρείας είναι κάθετη και ξεκινάει από την παραγωγική της βάση και τη πιστοποιημένη ομάδα παραγωγών που αποτελείται από 523  ελαιοπαραγωγούς που βρίσκονται σε περισσότερα από 14 χωριά στη περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας και παράγουν σε 9.200 στρέμματα περισσότερους από 2.500 τόνους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Η παραγωγή του Εξαιρετικού Παρθένου ΕλαιολάδουMOLONLAVE γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βασίζεται αποκλειστικά στον κύκλο της αειφορίας, εφαρμόζοντας ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως ορίζει το πρότυπο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αλλά και νέα πρότυπα και καινοτόμα συστήματα εφαρμοσμένης γεωργίας. 

ΠΗΓΗ: ΚΟΣΜΟΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ