Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Τιμές βιομηχανικής τομάτας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρεία έχουμε τις παρακάτω τιμές από την εταιρεία Νομικός:

Εργοστάσιο Δομοκού

Αφορά τιμές τομάτας εσοδείας 2022. Σημειώνεται ότι ο τιμοκατάλογος είναι αυξημένος κατά 7 (τιμή Β) ή 8 (τιμές Α & Γ) ευρώ ανά τόνο. Και απευθύνεται μόνο στα μέλη των Ομάδων Παραγωγών των: Α.Σ. ΘΕΣ.ΤΟ – Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – Α.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – Ο.Π. ΔΗΜΗΤΡΑ – Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ – ΓΠΣ ΧΑΛΚΗΣ – Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ. Η εταιρεία τονίζει ότι οι παρακάτω «τιμές είναι ελάχιστες εγγυημένες και οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς».

1. Τιμή Α: 100€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Α = 108€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Α = 105€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Α = 105€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Α = 108€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος.

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%.

2. Τιμή Β: 95€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Β = 103€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Β = 100€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Β = 100€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Β = 103€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%.

3. Τιμή Γ: 90€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Γ = 98€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Γ = 95€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Γ = 93€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Γ = 93€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Γ = 95€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Γ = 98€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .

Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

4. Φορτία τομάτας με brix μικρότερο του 4,00 δεν παραλαμβάνονται.

5. Ξένες Ύλες: (πέτρες-χώμα-χόρτα, κ.λ.π.) απομειώνουν το βάρος.

Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 20 % δεν παραλαμβάνονται.

6. Ποιοτικά Ελαττώματα:

 • Ελαττωματικοί καρποί 0,00 – 6,00% απομείωση τιμής κατά 0 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 6,01 – 8,00% απομείωση τιμής κατά 3 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 8,01 – 10,00% απομείωση τιμής κατά 4 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 10,01 – 12,00% απομείωση τιμής κατά 5 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 12,01 – 20,00% απομείωση τιμής κατά 8 %
 • Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20% δεν παραλαμβάνονται.

7. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

8. Στις τιμές περιλαμβάνεται το 1€ ανά τόνο για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και συστήματος ευφυούς γεωργίας.

9. Η ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ παρέχει δωρεάν ασφάλιση κόστους παραγωγής με την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε στους συμβεβλημένους παραγωγούς με την προϋπόθεση παράδοσης του 90% της σύμβασης.

Εργοστάσιο Φαρσάλων

Αφορά τιμές τομάτας εσοδείας 2022. Σημειώνεται ότι ο τιμοκατάλογος είναι αυξημένος κατά 8 ευρώ ανά τόνο σε σχέση με το 2021. Και απευθύνεται μόνο στα μέλη των Ομάδων Παραγωγών των: Α.Σ. ΘΕΣ.ΤΟ – Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – Α.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – Ο.Π. ΔΗΜΗΤΡΑ – Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ – ΓΠΣ ΧΑΛΚΗΣ – Α.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ. Η εταιρεία τονίζει ότι οι παρακάτω «τιμές είναι ελάχιστες εγγυημένες και οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκομιδής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς».

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ >25 KM

1. Τιμή Α: 98€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Α = 106€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Α = 103€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Α = 106€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος.

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%

2. Τιμή Β: 93€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Β = 101€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Β = 98€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Β = 101€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας), με μέγιστη απόκλιση 10%.

3. Τιμή Γ: 88€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Β = 93€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Β = 93€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ <25 KM

1. Τιμή Α: 96€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix),

+8€ /τν (τιμή Α = 104€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Α = 99€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Α = 99€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Α = 101€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Α = 104€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Κόκκινοι και ακέραιοι καρποί του φορτίου να είναι >= 80 % της νωπής τομάτας

β) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

γ) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) , με μέγιστη απόκλιση 10%

2. Τιμή Β: 91€ ανά τόνο νωπής για αποφλοιωμένη στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix ),

+8€ /τν (τιμή Β = 99€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Β = 96€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Β = 99€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) Εκφόρτωση του φορτίου στην ράμπα της αποφλοιωμένης.

β) Ο παραγωγός να συμπληρώσει την ποσότητα της σύμβασης του (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) , με μέγιστη απόκλιση 10%

4. Τιμή Γ: 86€ ανά τόνο νωπής στην κατηγορία των 5 Brix (Αναλογικότητα βάσει μηνιαίου μέσου όρου Brix)

+8€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις μέχρι 27/07

+5€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07

+3€ /τν (τιμή Β = 89€) για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08

+3€ /τν (τιμή Β = 89€) για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09

+5€ /τν (τιμή Β = 91€) για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09

+8€ /τν (τιμή Β = 94€) για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος

Για ποσότητες που δεν εντάσσονται στις δυο παραπάνω κατηγορίες τιμών.

5. Φορτία τομάτας με brix μικρότερο του 4,00 δεν παραλαμβάνονται.

6. Ξένες Ύλες: (πέτρες-χώμα-χόρτα, κ.λ.π.) απομειώνουν το βάρος.

Φορτία με ξένες ύλες πάνω από 20 % δεν παραλαμβάνονται.

7. Ποιοτικά Ελαττώματα:

 • Ελαττωματικοί καρποί 0,00 – 6,00% απομείωση τιμής κατά 0 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 6,01 – 8,00% απομείωση τιμής κατά 3 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 8,01 – 10,00% απομείωση τιμής κατά 4 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 10,01 – 12,00% απομείωση τιμής κατά 5 %
 • Ελαττωματικοί καρποί 12,01 – 20,00% απομείωση τιμής κατά 8 %

Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20% δεν παραλαμβάνονται.

8. Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.

9. Στις τιμές περιλαμβάνεται το 1€ ανά τόνο για την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης και συστήματος ευφυούς γεωργίας .

10. Η ΑΒΕΚ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ παρέχει δωρεάν ασφάλιση κόστους παραγωγής με την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε στους συμβεβλημένους παραγωγούς με την προϋπόθεση παράδοσης του 90% της σύμβασης .

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ