Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Συνάντηση ΕΘΕΑΣ με τον υφυπουργό Οικονομικών

Σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου 4859(Α΄228/27-11-2021), στο άρθρο 21 του οποίου προβλέπεται το «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες, σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές», πρόκειται να εκδοθεί σχετική Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω μέτρου, κατόπιν αιτήματος προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με την συμμετοχή του Προεδρείου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας.

Ταυτόχρονα συζητήθηκε και το θέμα της διαδικασίας καθορισμού των περιοχών που έχουν υποστεί ζημίες από φυσικές καταστροφές, ως «πληγείσες περιοχές» έτσι ώστε να τύχουν των ευεργετημάτων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. ανέλαβε την δέσμευση να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες Οργανώσεις της χώρας και να συντονίσει τις ενέργειες, έτσι ώστε να προετοιμάσουν έγκαιρα τους σχετικούς φακέλους των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μετά την προβλεπόμενη έκδοση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και εξέφρασε την ικανοποίησή της προς τον κ. Βεσυρόπουλο για την συμβολή του στην ευμενή αντιμετώπιση των αιτημάτων της. 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ