Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Συγχώνευση VENETIKO – VIVARTIA

H VIVARTIA ανακοινώνει ότι, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφασίστηκε η συγχώνευσή της με τη μητρική της εταιρεία,VENETIKOHOLDINGS.

H συγχώνευση των δύο εταιρειών εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, ενώ η συγχωνευμένη εταιρεία διατηρεί την επωνυμία VIVARTIAΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίουπου αποτελείται από τους εξής:

Θρουβάλας Παναγιώτης,  Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Παπανικολάου Αθανάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρόκας Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σερέτης Νικόλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παπαγιάννης Σπυρίδων, Εκτελεστικό Μέλος

Κατσιδονιώτη Δήμητρα, Εκτελεστικό Μέλος

Κυπριανίδης Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ