Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Στα 67,827 €/στρέμμα το τελικό ύψος της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος!

Τα βήματα που έγιναν και οδήγησαν (όπως κάθε χρόνο) στην πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης βάμβακος («συνδεδεμένη»)

Την Τετάρτη 24/3/2021 πληρώθηκε στους δικαιούχους βαμβακοπαραγωγούς η Ειδική Καλλιεργητική Ενίσχυση βάμβακος, για το 2020 (σπορά 2020).

Οι βαμβακοπαραγωγοί μας εισέπραξαν το παραπάνω ποσό, πριν την παρακράτηση της «δημοσιονομικής πειθαρχίας» ποσοστού 2,906192 % που ισχύει το ίδιο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και για όλους τους Ευρωπαίου αγρότες, για τα ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις τους.

Σημειώνω πως, όπως κάθε χρόνο, το τελικώς υπολογιζόμενο ποσοστό της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα υπολογιστεί από την Ε.Ε. σε μέλλοντα χρόνο, και το σχετικό ποσό που αναλογεί σε κάθε γεωργό θα του επιστραφεί, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τον προσεχή Σεπτέμβριο 2021.

Εν μέσω πανδημίας λοιπόν, η πρόσφατη πληρωμή ήταν πολύ καλή, πολύ γρήγορη (συγκρινόμενη με τις καταστάσεις που δημιούργησε ο κορωνοϊός, κι αρκεί να θυμίσουμε πως πέρυσι πληρώθηκε στις 17/3/2020) και φυσικά μεγαλύτερη από πέρυσι κατά 3,5 ευρώ/στρέμμα περίπου (λόγω μικρότερης καλλιεργούμενης έκτασης σε σχέση με το 2019)!

Ήταν ΑΡΙΣΤΗ, από όλες τις πλευρές!

Πριν όμως φτάσουμε στο σημείο της πρόσφατης πληρωμής, να υπενθυμίσουμε και να φρεσκάρουμε τις μνήμες όλων τι έχει προηγηθεί, μιας και η εκκοκκιστική περίοδος έληξε στις 31/1/2021 και οι διορθώσεις των παρτίδων συσπόρου βάμβακος οριστικοποιήθηκαν στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το διάστημα, από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τις 24/3/2021, ημέρα πληρωμής της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης βάμβακος («συνδεδεμένης») έγιναν οι παρακάτω διαδικασίες, που ακουσίως ή σκοπίμως, κάποιοι θέλουν να ξεχνάνε για δικούς τους λόγους (αλλά πάντα αφήνοντας σε μας το δικαίωμα να σκεφτούμε το γιατί επιμένουν στη βιασύνη, και όχι χωρίς δόλο και χωρίς σκοπιμότητα πάντοτε…).

1) Ελέγχθηκαν όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί εάν συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τους ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά Περιφερειακή Ενότητα.

2) Προσαρμόστηκε η αρχικώς αιτούμενη ενίσχυσης έκταση με την τελικώς επιλέξιμη έκταση της βαμβακοπαραγωγής, αφού προηγουμένως συνυπολογίστηκαν:

α) τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε βαμβακοπαραγωγού, όπως καταγράφηκαν από τα εκκοκκιστήρια, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις ώστε να τεκμηριωθεί η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής είτε αυτές παραδόθηκαν στο όνομα του κάθε βαμβακοπαραγωγού είτε παραδόθηκαν μέσω Ομάδων Παραγωγών ή / και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συλλογικών σχημάτων.

β) η ζημιές στις βαμβακοπαραγωγή, με μέριμνα και αρχείο που στάλθηκε από τον ΕΛΓΑ (ζημιές από Ιανό κ.α. ζημιογόνα αίτια)

γ) οι παραδοθείσες ποσότητες των παρτίδων συσπόρου βάμβακος που εντοπίστηκαν με ξένες ύλες άνω του 10%, όπως αυτές αναλύθηκαν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρα, μετά τα παραπάνω συνδυαστικώς υπολογιζόμενα δεδομένα, βαμβακοπαραγωγοί που:

i) Δεν κάλυψαν το Μ.Ο. απόδοσης της περιφερειακής ενότητας, ή

ii) Δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία που απέστειλαν τα εκκοκκιστήρια με τα στοιχεία της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, ή

iii) Τα αγροτεμάχια τους δεν ταυτοποιήθηκαν

απλώς, δεν συμπεριελήφθησαν στην πρόσφατη πληρωμή «ειδικής» βάμβακος.

Μετά τα παραπάνω, για το 2020, η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος ανέρχεται στα 67,827 €/στρ.! Και το 2021, χρονιά βάμβακος!


Μπαντής Αθανάσιος
www.cotton-net.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ