Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Σεμινάρια για την αιγοπροβατοτροφία

Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης των αιγοπροβατοτροφών η
ΕΛΒΙΖ ΑΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την
Πέμπτη 22 Απριλίου (12:00- 14:30 μ.μ.)
Προσκεκλημένοι ομιλητές
Δρ.Ηλίας Γιάννενας1): “Οι μυκοτοξίνες στις ζωοτροφές, η σημασία τους στις αποδόσεις
των ζώων καθώς και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων”
Δρ.Γεώργιος Αρσένος2): “Προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες για την ελληνική
προβατοτροφία και αιγοτροφία”
Για εγγραφή και είσοδο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/85650728155?pwd=TWZhZ0Mxa2tsV2VhVEs1am5CZm9DUT09#success
1) Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2) Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ