Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Πυρά Σπ.Μάμαλη εναντίον Αδ.Γεωργιάδη λόγω Αναπτυξιακού Νόμου

         Επιστολή έστειλε το ΓΕΩΤΕΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προς τον κ. Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη όπου διαμαρτύρεται για αποκλεισμούς με αφορμή τον αναπτυξιακό νόμο, ενώ παράλληλα καταθέτει και προτάσεις. Αναλυτικότερα:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

          με λύπη και απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου σας «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», δεν κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Επισημαίνουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας, αλλά και προστασίας και διαχείρισης των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στην εν λόγω συζήτηση, πέρα από επιβεβλημένη, θα είχε να προσφέρει πολλά στην σφαιρικότερη προσέγγιση του αντικειμένου του Σχεδίου Νόμου αλλά και στην πληρέστερη σχετική ενημέρωση των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Στα πλαίσια εκπλήρωσης του θεσμικού μας ρόλου, θεωρούμε υποχρέωσή μας, παρά την παραπάνω αβλεψία, να σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας επί του ως άνω Σχεδίου Νόμου, δεδομένου ότι σ’ αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που ενδιαφέρουν άμεσα το Επιμελητήριο και τους Γεωτεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης (στο άρθρο 17, παρ. 5 του νομοσχεδίου), προβλέπεται ότι οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των 700.000 € συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, με την επισήμανση ότι η έκθεση αυτή υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011). Σημειώνουμε εντούτοις ότι, ειδικά για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», τη δυνατότητα εκπόνησης της έκθεσης πιστοποίησης την έχουν και οι γεωτεχνικοί, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν πολυετή ενασχόληση και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Άλλωστε, ήδη, αρκετά από τα μέλη του Επιμελητηρίου μας είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Π.Δ. 33/2011.

Τονίζουμε ότι η προσθήκη των παραπάνω αποφοίτων στους έχοντες τη δυνατότητα εκπόνησης της αναφερόμενης έκθεσης υλοποίησης είναι εξαιρετικής σημασίας για τα επενδυτικά σχέδια του αγρο-διατροφικού τομέα, καθώς οι εν λόγω απόφοιτοι διαθέτουν ειδική και άρτια γνώση των οικονομικών που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Τυχόν παράλειψη της συμπερίληψής τους στους εκπονούντες τις εκθέσεις υλοποίησης, θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην επιστημονική αρτιότητα και οικονομική βιωσιμότητα των αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την παράλειψη κλήσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ευελπιστούμε στην αποδοχή της ως άνω πρότασής μας και τη συμπερίληψη των γεωτεχνικών στους έχοντες τη δυνατότητα εκπόνηση της έκθεσης πιστοποίησης για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 700.000 €.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

First government cabinet meeting of the newly elected government of New Democracy party, in the Hellenic Parliament, in Athens, Greece on July 10, 2019. / Πρώτο υπουργικό συμβούλιo της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 10 Ιουλίου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ