Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Προϋποθέσεις για εξαγωγές ακτινιδίων

Θέμα: Εξαγωγές ακτινιδίων στην Βραζιλία από 1η Νοεμβρίου 2023

Παραθέτουμε το αιθμ 912/19.10.2023 διάταγμα της Γενικής Γραμματείας Φυτοπροστασίας (SDA) – που δημοσιεύθηκε  στις 23/10/2023, στην επίσημη εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Βραζιλίας – Diário de União (επισυνάπτεται στη πορτογαλική γλώσσα) – του Βραζιλιανού Υπουργείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (MAPA) που επιτρέπει την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στη χώρα, που μας απέστειλε ο εμπορικός μας ακόλουθος .Σπ.Δάκογλου.

Το εν λόγω διάταγμα καθορίζει τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για εισαγωγή ακτινίδιων (Actinidia Chinensis) από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ποικιλιών Actinidia deliciosa, Actinidia latifolia ποικιλία deliciosa και Actinidia chinensis ποικιλία deliciosa.

Στο Άρθρο 2 του διατάγματος, περιγράφονται τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται κατά την εισαγωγική διαδικασία:

α) Φυτουγειονομικού Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φυτοϋγειονομικής Προστασίας της Ελλάδος, με την παρακάτω πρόσθετες δηλώσεις:

I – “Η αποστολή έχει ελεγχθεί και είναι απαλλαγμένη από παράσιτα Anarsia lineatella, Phenacoccus aceris, Pseudococcus calceolariae, Stathmopoda auriferella και Thrips fuscipennis.”· και

II – «Η αποστολή υποβλήθηκε σε επεξεργασία με έκθεση στο κρύο, σε θερμοκρασία 0ºC (μηδέν βαθμοί Κελσίου), για ελάχιστη περίοδο 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, για έλεγχο παρασίτων Lobesia botrana και Archips podana, υπό επίσημη επίβλεψη».

…………………………………………………………….

Άρθρο 6 Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2023.»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνδέσμου

Γεώργιος Πολυχρονάκης

Ειδικός Σύμβουλος

INCOFRUIT – HELLAS

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ