Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Προκήρυξη 10ου κύκλου Προγράμματος για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα μέχρι 10/5

Από Eurobank, ανακοινώνεται η προκήρυξη 10ου κύκλου Προγράμματος, αναλυτικότερα:

Με την έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας egg start-up, το egg – enter•grοw•go εισέρχεται δυναμικά στο δέκατο (10ο) χρόνο παρουσίας του στην ελληνική start-up σκηνή, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμάτου ως το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα.

Το egg, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, στηρίζει πολυδιάστατα τουςσυμμετέχοντες που αναζητούν χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και επιχειρηματική δικτύωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελεσματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας στη χώρα. Στο 10ο κύκλο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη σύγχρονη δομή του, το eggαναβαθμίζει και εντατικοποιεί την καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων που θα ενταχθούν, επιδιώκοντας την επιτάχυνση υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Καθοριστικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους συμμετέχοντεςείναι η υπαγωγή τους, αναλόγως του σταδίου ωριμότητας/ετοιμότητας του επιχειρηματικού τους σχεδίου, σε κατάλληλες ροές επιχειρηματικής επιτάχυνσης (business accelerationcohorts), εντός της πλατφόρμας eggStart-Up, με αντίστοιχα προσαρμοσμένα επιχειρηματικά ορόσημα (milestones) και συμβουλευτική παρακολούθηση στο πλαίσιο του Προγράμματος.Στόχος είναι να εντοπιστούν οι πραγματικές τους ανάγκες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος», ενισχύοντας τις πιθανότητες χρηματοδότησης.

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing& Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobankκαι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, δήλωσεσχετικά: «Βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις δομές και τις υπηρεσίες του,το eggεισέρχεται στο δέκατο χρόνο λειτουργίας του. Συμβάλλοντας στη διεύρυνση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτόμων επιχειρήσεων, έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 επιχειρηματίες, ενώ έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών. Η Eurobank, πρωτοπόρος και στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζει ως προτεραιότητα τηνεξέλιξη της καινοτομίας με βάση τα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε στο egg και στηρίζουμε κάθε δυναμική πρωτοβουλία ανάπτυξης που αναπτύσσεται και μέσω της Πολιτείας, όπως είναι η σύσταση του Συνεργατικού Σχήματος Καινοτομίας στους Τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.».

Στο 10ο κύκλο ενισχύονται περαιτέρω δυναμικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής του egg,λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, μεταπανδημικά, στην οικονομία.

  • G, ολοκληρωμένες λύσεις στα πρότυπα ESG(Environmental,Social, corporateGovernance)αλλά και σχέδια που αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως, Τεχνητή Νοημοσύνη, BigData, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες & Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech,Ρομποτική, Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία κ.ά.καθώς και επιχειρηματικά σχέδια από σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
  • δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών για την αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου(υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου):
  • στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και σε συνεργασία με την AFI (ActionFinanceInitiative) στα στάδια «εκκόλαψης» εντός egg. εταιρείας, καθώς και δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
  • συμμετοχών για τις εταιρείες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στρατηγικούς επενδυτές ή άλλους συνεργάτες ή/και εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών.

Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg – enter•grow•go υποβάλλονται από τηνΠαρασκευή,18Φεβρουαρίου 2022, στις12:00, μέχρι την Τρίτη,3 Μαΐου 2022 στις 15.00, ενώ το πρώτο OpenDayθα διενεργηθεί,διαδικτυακά, την Τετάρτη,2Μαρτίου 2022, στις 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του egg – enter•grοw•go._

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ