Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα 11 Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων των Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η θητεία είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που λειτουργούνστον Οργανισμό.

Η προκήρυξη δίνειτη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες από την Ελλάδακαι από το εξωτερικό, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δηλαδήείναι ερευνητής/τρια Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχηςβαθμίδαςκαθηγητής/τριας ΑΕΙ.Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν και τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και οι ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στους οποίους θα παρασχεθεί η δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους ως μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίωνθα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για μια (1) θέση Διευθυντή/ντριας Ινστιτούτου.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει και με βάση την υπ’ αρ. 3η/θέμα6ο/4-3-2024 (ΑΔΑ: 65ΞΝΟΞ3Μ-Π55) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αναλυτικότερα οι θέσεις αφορούν στα ακόλουθα Ερευνητικά Ινστιτούτα:

 1. Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα
 2. Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα
 3. Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με έδρα τη Λάρισα
 4. Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης
 5. Δασικών Ερευνών, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης
 6. Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης
 7. Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με έδρα τα Χανιά
 8. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με έδρα τα Γιαννιτσά
 9. Κτηνιατρικών Ερευνών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης
 10. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα
 11. Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στους ιστότοπους των ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥπΑΑΤ, ΓΓΕΚ και ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κα Φωτεινή Κλάγκουτηλ. 2108392094, e-mail:[email protected] ή στην κα Φωτεινή Κουλακιώτη τηλ. 2108392045, e-mail: [email protected].

Επισυνάπτονται: α.  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)

                            β.  Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά την επικαιροποίηση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσεως των Διευθυντών/ντριων των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ