Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Προδημοσιεύθηκε το μέτρο 4.3.4

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην προδημοσίευση του υπομέτρου 4.3.4, αναλυτικότερα: Στο πλαίσιο της δράσης η 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 – 2020, εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται πράξεις με στόχο:
• τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών
προϊόντων.
• την εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις αγροτικές περιοχές καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η οποία με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λ.π.) αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται σε 43.000.000,00 €.

Επιλέξιμες δαπάνες πράξης
• Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή έργων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτούμενες αποκλειστικά για το έργο,δαπάνες που αφορούν:
➢ την αποκατάσταση – μεταφορά δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
➢ τις αρχαιολογικές εργασίες.
• Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του κανονισμού(ΕΕ) 1305/2013 και το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013

Όλη η Προδημοσίευση:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ