Κυριακή, 2 Απριλίου, 2023

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης

  • Του Θανάση Κούντρια

Κατά τον έλεγχο των προβλημάτων που προέκυψαν στην διαδικασία καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στις 27/10/2021 προέκυψαν, συν τοις άλλοις, τα εξής πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία επισύρουν σημαντικές μειώσεις στο τελικό καταβληθέν ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των παραγωγών. 

Κατ’ αρχάς παρουσιάστηκαν σημαντικές μειώσεις λόγω του αυθαίρετου χαρακτηρισμού εκτάσεων ως μη παραγωγικές. Το συγκεκριμένο σφάλμα έρχεται από τον κωδικό Λάθους 59006 και περιγραφή «Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου εντός βοσκοτοπικών περιοχών με συντελεστή επιλεξιμότητας (pef) μηδέν-0».

 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αδιαφορώντας για το αν υπάρχουν παραγωγικές εκμεταλλεύσεις εντός των περιοχών αυτών έχει προβεί στον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως pef μηδέν, μηδενίζοντας οποιαδήποτε χρηματική επιδότηση λάμβαναν μέχρι πρότινος οι παραγωγοί.

Μετά από επικοινωνία μας με την υπηρεσία ενημερωθήκαμε πως δεν δίνεται η δυνατότητα ενστάσεως ως προς την επιλεξιμότητα αυτών των εκτάσεων. Αντ’ αυτού ο παραγωγός μπορεί μόνο να αποδεχθεί το εύρημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να αλλάξει τον κωδικό καλλιέργειας του αγροτεμαχίου του σε 99 «Μη επιλέξιμες εκτάσεις» ώστε να μην έχει παραπάνω ποινές λόγω διαφοράς δηλωθείσας από ευρεθείσα έκταση.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις χαρακτηρισμένες ως NATURA περιοχές. Μολονότι υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα κοινοτικά πρότυπα καλλιέργειάς, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των περιοχών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προβεί σε αυθαίρετη περικοπή των επιδοτήσεων που αντιστοιχούν στα αγροτεμάχια που τυγχάνει να βρίσκονται εντός αυτών των περιοχών.

Τέλος, σημαντικά προβλήματα ανέκυψαν κατά την πρώτο – εφαρμοσθείσα διαδικασία ελέγχου και διασταύρωση των εκτάσεων ιδιόκτητων αγροτεμαχίων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπου διαφορές μεταξύ δηλωθείσας έκτασης στο Ε9 του ιδιοκτήτη και ψηφιοποιημένης έκτασης στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν στην πλήρη εξαίρεση από τις πληρωμές του Αγροτεμαχίου.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση παραγωγού με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων το οποίο ψηφιοποιήθηκε ως 50,01 στρέμματα και για το όποιο δεν θα λάβει ούτε ένα ευρώ ως επιδότηση λόγω ποινής στο σύνολο της έκτασης του αγροτεμάχιου.

Τέλος τραγέλαφος σημειώθηκε όσο αφορά την πληρωμή των επιδοτήσεων λόγω της κακής ερμηνείας του ΦΕΚ Β’ 4585/5-10-2021 σε αρκετές περιπτώσεις κτηνοτρόφων που είχαν δεχθεί επιτόπιο έλεγχο το 2020, με αποτέλεσμα την μειωμένη κατανομή βοσκοτόπου από 20 – 100 % με συνέπεια την άμεση απώλεια αντίστοιχων ενισχύσεων του έτους 2021.

Το χειρότερό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το συγκεκριμένο ΦΕΚ είχε αναδρομική ισχύ κάτι το οποίο είναι παράλογο, διότι δεν δίνεται η δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο ζωικό του κεφάλαιο ώστε να γίνει ορθά η κατανομή των βοσκοτόπων και κατ’ επέκταση η καταβολή των ενισχύσεων ή αλλιώς να μεριμνήσει για μίσθωση ιδιόκτητων βοσκοτόπων.

Θεωρούμε ότι είναι χρέος του υπουργείου να επαναξιολογήσει την κατάσταση και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις ειδάλλως θα χαθούν σημαντικά ποσά ενισχύσεων από τον παραγωγικό τομέα. Και αυτό συμβαίνει, όταν στον αντίποδα κάποιοι άλλοι, εκμεταλλευόμενοι παραθυράκια των νόμων, οικειοποιούνται ιδιαίτερα μεγάλα ποσά, χωρίς να βρίσκονται καν στον παραγωγικό τομέα.

  • Ο Θανάσης Κούντριας, είναι Γεωπόνος M.Sc. – M.B.A., Πρόεδρος Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ