Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Που οφείλονται τα προβλήματα των αδειών διαμονής για εργασία

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% η διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία και χορήγησης αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών [1] είναι υπόθεση του αγροτικού τομέα. (διάγραμμα 2).

Για τον αγροτικό τομέα τα νομοθετικά εμπόδια στην είσοδο ξένων εποχιακών εργατών, αντιστοιχούν με το να βάζει κανείς περιορισμούς στην εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων.

Ισχύει αυτό ή μήπως ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη “μπουκαπόρτα” από την οποία τροφοδοτούνται άλλοι τομείς, π.χ. οικοδομές;

Από το 2015 (διάγραμμα 1) εκδίδεται κάθε δυο έτη μια απόφαση για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών βάσει του νόμου 4251 (ΦΕΚ Α 80/1.4.2014) [1]. Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής, οι προβλέψεις ήταν εκτός πραγματικότητας, λόγω μικρής συμμετοχής των φορέων και απουσίας δεδομένων. Έτσι, η απόφαση για το 2015 – 2016 τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016 με διπλασιασμό σχεδόν του ανώτατου αριθμού αδειών. Παρόλα αυτά τα εισπραχθέντα παράβολα (παράταση και χορήγηση), άρα και ο αριθμός των επισήμως μετακληθέντων, μειώνονταν το 2015 & 2016.

Η πρόβλεψη για το 2017 – 2018 αφορούσε συνεπώς μικρότερο αριθμό αδειών, καθώς ο προβλεπόμενος αριθμός αδειών ήταν μεγαλύτερος αυτού που πληρούταν. Το ίδιο και το 2019 – 2020. Με εξαίρεση το 2017 τα εισπραχθέντα παράβολα περέμειναν σταθερά ή μειώνονταν. Το 2020 έπεσαν στα 16 εκ. €.

Αυτό συνέβαινε γιατί αξιοποιούνταν οι εργάτες που έμπαιναν με τουριστική βίζα, … παράνομα, χωρίς έξοδα και δεσμεύσεις. Όλοι βολευόντουσαν.

Το πρόβλημα “έσκασε” με την πανδημία και τους περιορισμούς στον τουρισμό. Η απόφαση του 2021 – 2022 ξαναδιπλασιάζει τον ανώτατο αριθμό αδειών, καθώς οι φορείς αρχίζουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία καθορισμού του και να πιέζουν, μην έχοντας πια άλλο τρόπο για να παρακάμψουν τη νομοθεσία. Έξι (6) τροποποιήσεις έχει υποστεί μέχρι σήμερα η τελευταία απόφαση για την περίοδο 2021 – 2022, και παρόλα αυτά ακόμα ο αγροτικός τομέας δεν βρίσκει αρκετούς εποχιακούς εργάτες. Δεν υπάρχουν; Δεν έρχονται; ή έρχονται και απασχολούνται σε άλλους τομείς με καλύτερα και περισσότερα μεροκάματα στις 90 μέρες που δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα; Ελέγχεται;

Τα εμπόδια που έθεσε ο νέος νόμος [1] και ενδεχομένως η αλλαγή στη φορολογία των αγροτών (έσοδα – έξοδα), οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού αδειών για εξαρτημένη εργασία στη γεωργία, από 3% σε 19% το 2021. Το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο στην κτηνοτροφία μέχρι το 2014, καθώς μόνο για την εξαρτημένη εργασία ακολουθούνταν οι νόμιμες διαδικασίες. Παρέμεινε όμως πάνω από το 50% των αδειών διαμονής για εργασία στην κτηνοτροφία. (διάγραμμα 2) [1] https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/95295

Πηγή: Π.Γ.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ