Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Ποιες είναι οι προθεσμίες πληρωμών για τα σχέδια βελτίωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την γραμματεία προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ αναφέρεται ότι: Σχετικά με τις προθεσμίες για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής καθώς και την υποχρέωση υποβολής αιτημάτων πληρωμής που να αφορούν τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης έως 30 Νοεμβρίου 2022, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας που δεν εντάχθηκαν με την αρχική απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν πρώτο αίτημα πληρωμής έως την ημερομηνία του παρακάτω πίνακα, προκειμένου να τηρήσουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗμερομηνία υποβολής πρώτου αιτήματος πληρωμής
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ27/10/2022
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2/11/2022
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ29/10/2022
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ5/11/2022
ΗΠΕΙΡΟΥ30/10/2022
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ29/10/2022
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ10/11/2022
ΚΡΗΤΗΣ23/11/2022
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ11/11/2022
ΑΤΤΙΚΗΣ2/11/2022
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6/11/2022

Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι των ανωτέρω Περιφερειών οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης του σχεδίου τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 (σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ).
Συνεπώς όσοι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτημα πληρωμής πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρώτο αίτημα πληρωμής να αφορά τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν το πρώτο αίτημα πληρωμής δεν υπερβαίνει το 20% της δημόσιας δαπάνης, με δεδομένο ότι η εξέταση ενός αιτήματος πληρωμής απαιτεί χρόνο, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για την επιβολή επιπλέον αιτήματος πληρωμής έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απένταξης του δικαιούχου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:
α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόμα το πρώτο αίτημα πληρωμής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.
β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αίτημα πληρωμής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20 % της δημόσιας δαπάνης, πρέπει μέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτημα πληρωμής ώστε αθροιστικά τα αιτήματα πληρωμής να ξεπερνούν το 20% της δημόσιας δαπάνης.

Τέλος, οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί με την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής τους έως τις 12/03/2023 και αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.

Ευθύμιος Τσιατούρας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γενική Γραμματεία
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές ΕκμεταλλεύσειςΔιαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ