Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

ΠΕΓΔΥ: «Το σχεδιαζόµενο µέτρο των γεωργικών συµβουλών αποτελεί ηµίµετρο για τον αγροτικό τοµέα»

Η Π.Ε.Γ.∆.Υ. απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. επιστολή µε την οποία αναφέρεται εκτενώς στο υπό διαβούλευση µέτρο του Π.Α.Α. για τις γεωργικές συμβουλές. Το µέτρο αυτό, για το οποίο χρειάστηκε σχεδόν όλη η προγραµµατική περίοδος για να «βγει στον αέρα» αποτεθεί ουσιαστικά ένα ηµίµετρο αφού απευθύνεται σε ελάχιστους επαγγελµατίες αγρότες σε σχέση µε το σύνολο αυτών. Αντίθετα η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς θεσµοθετηµένη γεωπονική συµβουλή, είτε από τις δηµόσιες υπηρεσίες, είτε από ιδιώτες γεωπόνους που και στις δύο περιπτώσεις παρέχουν άµισθα συµβουλευτική έως σήµερα.

Προφανώς στις προτεραιότητες του Υπ.Α.Α.Τ. και όσων σχεδιάζουν το µέτρο αυτό δεν είναι και οι γεωπονικές δηµόσιες υπηρεσίες και οι υπηρετούντες σε αυτές γεωπόνοι. Η παρουσία του δηµοσίου γεωπόνου στο χωράφι και στον στάβλο που τόσο διαφηµίζεται κατά καιρούς από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπ.Α.Α.Τ., δεν φαίνεται να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Προτεραιότητα αποτελεί η απαξίωση των υπηρεσιών από την συνεχή στελεχιακή αιµορραγία γεωπόνων, η ενασχόλησή τους αποκλειστικά µε γραφειοκρατία και µοίρασµα επιδοτήσεων και στην συνέχεια η εκ των πραγµάτων επίκληση αδυναµίας απόδοσης των υπηρεσιών.

Η Π.Ε.Γ.∆.Υ. ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να σχεδιάσει το σύστηµα γεωργικών συµβουλών:

  1. Χωρίς τον αποκλεισμό των γεωπόνων του δηµοσίου (Υπουργείου και Ο.Τ.Α.) και µε την ισότιµη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα του Π.Α.Α. εφόσον δεν υπάρχουν κωλύµατα που θα εξετάζονται ατοµικά για τον κάθε αιτούντα.
  2. Με την συµµετοχή στον σχεδιασµό του συστήµατος και των γεωπονικών δηµόσιων υπηρεσιών µέσα από την στελεχιακή ενδυνάµωση (ακόµη και στα πλαίσια της αναλογίας 1:1 που ούτε αυτή τηρείται, ακόµη και µέσα στο Υπ.Α.Α.Τ.), την οικονοµική ενίσχυση και την ανάληψη ουσιώδους ρόλου από αυτές, για να εξυπηρετηθεί το σύνολο των Ελλήνων γεωργών και όχι µόνο όσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν στο ποθυδιαφηµισµένο πρόγραµµα του Π.Α.Α. όταν και εφόσον αυτό υλοποιηθεί.

Ο γεωπόνος στο χωράφι και στον στάβλο δεν µπορεί να έχει ηµεροµηνία λήξης  ανάλογη µε την ολοκλήρωση του µέτρου του Π.Α.Α., αυτό ας το καταλάβουν καλά οι ιθύνοντες αν πραγµατικά ενδιαφέρονται για τον τοµέα και όχι για µια ακόµη λογιστική διεκπεραίωση χρηµάτων του Β’ πυλώνα του Π.Α.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ