Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ για δασικούς χάρτες

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα και των δασών, παρακολουθεί στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα που αναδείχθηκαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου εργαζόμαστε συστηματικά για να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της πολιτείας να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το πολύ σοβαρό προεπενδυσιακό έργο και για το λόγο αυτό θέσαμε στη διάθεσή της Πολιτείας όλο το επιστημονικό δυναμικό των Γεωτεχνικών κλάδων, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις επιπτώσεις του έργου στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε από διάφορα δημοσιεύματα και επιστολές ότι, κάποιοι τοπικοί κλαδικοί φορείς σε νησιώτικες περιοχές, προσπαθούν λασπολογώντας, να μεταφέρουν τη βάση των προβλημάτων σε μια άκρως συντεχνιακού χαρακτήρα διεκδίκηση, η οποία στερείται όχι μόνο νομιμότητας αλλά κυρίως της κλαδικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας.

Το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών είναι έργο που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο των δασολόγων και τα επαγγελματικά και επιστημονικά τους δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με νόμους και προεδρικά διατάγματα και φυσικά, δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση η όποια παραχώρηση του μελετητικού τους αντικειμένου που κάποιοι ευελπιστούν να επιτύχουν εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Ενημερώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει καμία τύχη, διότι είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε κάθε προσήκον μέτρο για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών Κλάδων (δασολόγων) προσβάλλοντας δικαστικά τις πιθανές αναθέσεις ή συμμετοχές στο έργο άλλων κλάδων (μηχανικών κλπ.), καθώς και του ιδίου του δασικού χάρτη που θα προκύψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει καταγράψει αγώνες και προσπάθειες ετών για να μπορέσει να προωθηθεί το έργο των δασικών χαρτών σε επίπεδο προγραμματισμού και χρηματοδότησης και να ολοκληρωθεί ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.

Δεν θα επιτρέψουμε πλειοδοσία υποσχέσεων για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων από κλάδους που δεν γνωρίζουν τη δασική νομοθεσία και τη δασολογική επιστήμη.

Εκτιμούμε ότι και εσείς, αναλογιζόμενοι την μέχρι σήμερα προσφορά του κλάδου των Γεωτεχνικών – Δασολόγων στην υλοποίηση του σχεδιασμού και τις κοινές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για την ολοκλήρωση του έργου, θα αγνοήσετε τις συντεχνιακού τύπου πιέσεις και θα κατανοήσετε την ανάγκη επιστημονικής και τεχνικής διασφάλισης του έργου, μεριμνώντας για την απρόσκοπτη συνέχιση και υλοποίηση του.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ