Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Παράταση Σχεδίων Βελτίωσης

Παράταση σχεδίων βελτίωσης ζητάνε οι γεωπόνοι , οι γεωτεχνικοί . Ειδικότερα ανακοίνωση έβγαλαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων καθώς και το παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας , αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας που ζητάνε παράταση.

Αίτημα παράτασης της υποβολής προτάσεων στη Δράση 4.1.5:  Ένας βιώσιμος επενδυτής παραγωγός, σίγουρα είναι αυτός ο οποίος οργανώνει τις αγροτικές εργασίες σύμφωνα με την καλλιεργητική περίοδο και όχι με τις ημερομηνίες λήξης των εκάστοτε προγραμμάτων.

Η ανακοίνωση της ΠΟΣΓ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν
Γ Ε Ω Π Ο Ν Ω Ν
Έ τ ο ς Ι δ ρ ύ σ ε ω ς 1 9 5 4
ΔΙΔΟΤΟΥ 26 – ΑΘΗΝΑ 10680
Email: posgeoponon@gmail.com

Αθήνα, 15/05/2023 Αρ. Πρωτ: 05/2023
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργό κ.Γεώργιο Γεωργαντά
Υφυπουργό κ.Γεώργιο Στύλιο
Κοινοποίηση:Γεν. Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Γεν. Γραμματέα κ.Δημ. Παπαγιαννίδη,Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Προϊστάμενο κ.Δημήτρη Παππά, ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης της υποβολής προτάσεων στη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση
επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή
οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Λαμβάνουμε την τιμή να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή με σκοπό να σας
ενημερώσουμε για τους προβληματισμούς μας, σχετικά με την νέα καταληκτική
ημερομηνία (31 Μαΐου 2023) της υποβολής προτάσεων στη Δράση 4.1.5:
«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την
ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Κύριε Υπουργέ, τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν την ναυαρχίδα για την
επίτευξη της βιώσιμης και οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και
μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας, της επισιτιστικής κρίσης λόγω του πολέμου
αλλά και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Γίναμε αποδέκτες της έντονης δυσαρέσκειας των συνάδελφων μελετητών σχετικά με
το σύντομο χρονικό περιθώριο παράτασης που δόθηκε.
Σημαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του
μέτρου και καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων των
υποψήφιων αγροτών στο ηλεκτρονικό σύστημα του Πληροφοριακού Κρατικού
Συστήματος Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
 Η νέα προκήρυξη είναι, σε θέματα βαθμολογίας της μελέτης βιωσιμότητας,
εντελώς διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη, με αποτέλεσμα και η
οποιαδήποτε έγκαιρη σχετική προετοιμασία του φακέλου, με βάση την παλιά
να έχει ανατραπεί.
Όπως είναι λογικό ήταν αδύνατο, σε χρόνο προγενέστερο της προκήρυξης,
οι υποψήφιοι παραγωγοί να προέβαιναν σε έξοδα για συμβολαιογραφικές
πράξεις, ή σχεδιασμούς μηχανικών, χωρίς να είχαν τα δεδομένα, της
πιθανότητας ένταξης τους στο πρόγραμμα.
 Υπήρξε καθυστέρηση έναρξης της δυνατότητας οριστικοποίησης των
αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, η οποία ξεκίνησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα,
ενώ ακόμα αναμένεται η έκδοση αποφάσεων για θέματα που χρήζουν
διευκρινίσεων.
 Η περίοδος των πασχαλινών εορτών με τις αργίες και τις άδειες από τους
διαφόρους ελεύθερους επαγγελματίες, καθυστέρησαν σημαντικά την συλλογή
των απαραίτητων εγγράφων.
 Απαιτείται μεγάλος όγκος δικαιολογητικών για την υποβολή φακέλου, καθώς
είναι απαραίτητη η κατάθεση τριών προσφορών για κάθε επένδυση που
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν, ενώ είναι αναγκαία και
η συλλογή εγγράφων από μηχανικούς, συμβολαιογράφους και λοιπούς
ελεύθερους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασιών.
 Οι παραγωγοί την συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιούν τις αγροτικές τους
εργασίες, οι οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν χωράει αναβολή.
Ένας βιώσιμος επενδυτής παραγωγός, σίγουρα είναι αυτός ο οποίος οργανώνει
τις αγροτικές εργασίες σύμφωνα με την καλλιεργητική περίοδο και όχι με τις
ημερομηνίες λήξης των εκάστοτε προγραμμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω πραγματικούς λόγους, δηλώνουμε, ότι το
χρονικό διάστημα που ορίσθηκε ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν και είναι
ελάχιστο, τονίζουμε δε την μεγάλη ανησυχία των γεωπόνων μελετητών συμβούλων– μελών μας, για την έγκαιρη και ορθή οριστικοποίηση των αιτήσεων των
παραγωγών. Η απόφαση να μην δοθεί περαιτέρω παράταση θα πρέπει να ληφθεί με
ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία καθώς θα αποκλείσει δια παντός μεγάλο ποσοστό
υποψηφίων, για γραφειοκρατικούς και μόνο λόγους, που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να
είναι ο αυτοσκοπός της επιτυχίας η μη ενός προγράμματος.
Κύριε Υπουργέ λαμβάνοντας επίσης υπόψη, την προεκλογική περίοδο την
οποία διανύουμε όπως επίσης τις ενδεχόμενες μετακινήσεις για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος, ζητάμε όπως δοθεί παράταση έως τα μέσα Ιουλίου
(Παρασκευή 14.07.2023)
στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.5,
«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την
ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Θεωρώντας ότι κατανοείτε τους ανωτέρω λόγους που καθιστούν αναγκαία
την παράταση των υποβολών στα Σχέδια Βελτίωσης και παραμένοντας στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Γ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Σοφολόγης Χρήστος Παναγούλης

Η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος

Λάρισα, 16 Μαίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 259
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΨΟΥΡΗ 4, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143
E-mail: geotee_l@otenet.gr
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργό κο Γεώργιο Γεωργαντά
e-mail: minister-mailbox@hq.minagric.gr
Υφυπουργό κ. Γεώργι Στύλιο
e-mail: depminister@hq.minagric.gr
ΚΟΙΝ. : 1.Γεν. Γραμματέα Ενωσιακών
Πόρων και Υποδομών κο
Δημ.Παπαγιαννίδη
e-mail:ggepy@mou.gr
2.Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϊστάμενο κ. Δημ. Παππά
e-mail:dpappas@mou.gr

Αξιότιμε κε υπουργέ  

Λαμβάνουμε την τιμή να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τους προβληματισμούς μας σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία (31 Μαΐου 2023 ) της υποβολής προτάσεων στη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»  

Κύριε Υπουργέ, τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν την ναυαρχίδα για την επίτευξη της βιώσιμης και οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας, της επισιτιστικής κρίσης λόγω του πολέμου αλλά και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.  

Γίναμε αποδέκτες της έντονης δυσαρέσκειας των συνάδελφων μελετητών σχετικά με το σύντομο χρονικό περιθώριο παράτασης που δόθηκε.  

Σημαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του μέτρου και καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων αγροτών στο ηλεκτρονικό σύστημα του Πληροφοριακού Κρατικού Συστήματος Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  

Συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:  

 · Η νέα προκήρυξη είναι, σε θέματα βαθμολογίας της μελέτης βιωσιμότητας, εντελώς διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη, με αποτέλεσμα και η οποιαδήποτε έγκαιρη σχετική προετοιμασία του φακέλου, με βάση την παλιά να έχει ανατραπεί. Όπως είναι λογικό ήταν αδύνατο, σε χρόνο προγενέστερο της προκήρυξης, οι υποψήφιοι παραγωγοί να προέβαιναν σε έξοδα για συμβολαιογραφικές πράξεις, ή σχεδιασμούς μηχανικών, χωρίς να είχαν τα δεδομένα, της πιθανότητας ένταξης τους στο πρόγραμμα.  

 · Υπήρξε καθυστέρηση έναρξης της δυνατότητας οριστικοποίησης των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, η οποία ξεκίνησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ακόμα αναμένεται η έκδοση αποφάσεων για θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων.  

· Η περίοδος των πασχαλινών εορτών με τις αργίες και τις άδειες από τους διαφόρους ελεύθερους επαγγελματίες, καθυστέρησαν σημαντικά την συλλογή των απαραίτητων εγγράφων.  

· Απαιτείται μεγάλος όγκος δικαιολογητικών για την υποβολή φακέλου, καθώς είναι απαραίτητη η κατάθεση τριών προσφορών για κάθε επένδυση που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν, ενώ είναι αναγκαία και η συλλογή εγγράφων από μηχανικούς, συμβολαιογράφους και λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασιών.  

· Οι παραγωγοί την συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιούν τις αγροτικές τους εργασίες, οι οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν χωράει αναβολή.  

 Ένας βιώσιμος επενδυτής παραγωγός, σίγουρα είναι αυτός ο οποίος οργανώνει τις αγροτικές εργασίες σύμφωνα με την καλλιεργητική περίοδο και όχι με τις ημερομηνίες λήξης των εκάστοτε προγραμμάτων.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω πραγματικούς λόγους, δηλώνουμε, ότι το χρονικό διάστημα που ορίσθηκε ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν και είναι ελάχιστο, τονίζουμε δε την μεγάλη ανησυχία των γεωπόνων μελετητών συμβούλων – μελών μας, για την έγκαιρη και ορθή οριστικοποίηση των αιτήσεων των παραγωγών.  

Η απόφαση να μην δοθεί περαιτέρω παράταση θα πρέπει να ληφθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία καθώς θα αποκλείσει δια παντός μεγάλο ποσοστό υποψηφίων, για γραφειοκρατικούς και μόνο λόγους, που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός της επιτυχίας η μη ενός προγράμματος.           

Κύριε Υπουργέ λαμβάνοντας επίσης υπόψη, την προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε όπως επίσης τις ενδεχόμενες μετακινήσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ζητάμε όπως δοθεί παράταση έως τα μέσα Ιουλίου (Παρασκευή 14.07.2023) στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.5, «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».  

Θεωρώντας ότι κατανοείτε τους ανωτέρω λόγους που καθιστούν αναγκαία την παράταση των υποβολών στα Σχέδια Βελτίωσης και παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

 Με τιμή
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο πρόεδρος
Δημήτριος Αχ. Ντογκούλης

Η ανακοίνωση ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

«Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν εδώ και δεκαετίες το κυριότερο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των αγροτών για συμμετοχή είναι ιδιαίτερα έντονο και στην τρέχουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 με αριθμ. πρωτ. 534/13-03-2023.

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση, η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίστηκε από 15/03/2023 έως και 15/05/2023. Ωστόσο στη διαδικασία εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με αποτέλεσμα ο μέχρι στιγμής βαθμός ετοιμότητας των προτάσεων να είναι περιορισμένος.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι:

– Το περιορισμένο διαθέσιμο ύψος των πιστώσεων έχει αναγάγει την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης ως το κυρίως ζητούμενο, ενώ οι ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Παράλληλα, τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι αρκετά πολύπλοκα με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από τους αγρότες στην αποκρυστάλλωση του επενδυτικού τους σχεδίου.

– Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικό εξοπλισμό και φυτείες απαιτούν πριν την υποβολή της πρότασης, την σύνταξη συμβολαίων, τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, κάτι που όπως είναι αναμενόμενο, έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στην ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου.

– Η εφαρμογή καταχώρησης στο ΠΣΚΕ οριστικοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες. Από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, γίνονταν μικρές αλλαγές στα απαιτούμενα πεδία, που επηρέαζαν όμως τις επενδυτικές προτάσεις, ενώ δεν ήταν διαθέσιμη η δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των προτάσεων.

– Η Πρόσκληση εκδόθηκε μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου, γεγονός που έχει ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η παρατήρηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη πως η μέση αγροτική εκμετάλλευση της χώρας δεν έχει την απαραίτητη δομή και οργάνωση να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος.

– Οι προμηθευτές εξοπλισμού και μηχανημάτων δυσκολεύονται να διαχειριστούν το μεγάλο πλήθος ενδιαφερόμενων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος σε επενδύσεις καινοτομίας και ανθεκτικότητας. Η συνέπεια  είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη παράδοση προσφορών και τεχνικών προδιαγραφών προς τους αγρότες και τους μελετητές τους.

– Το νομικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει οριζόντια εφαρμογή σε όλη τη χώρα. Η αγροτική παραγωγή όμως έχει τεράστια παραλλακτικότητα σε επίπεδο χώρας, σε ότι αφορά τις καλλιέργειες/εκτροφές, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων και τους τρόπους εμπορίας των προϊόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νομικό πλαίσιο να μην μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις δυνατές περιπτώσεις και  να χρειάζεται σε πολλά σημεία του τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Τόσο η ΕΥΕ ΠΑΑ όσο και οι κατά τόπους ΔΑΟΚ που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της παροχής διευκρινίσεων, χρειάστηκαν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούν και να απαντήσουν τον πολύ μεγάλο όγκο των ερωτημάτων που προέκυψαν μετά την έκδοση της Πρόσκλησης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνουμε ότι το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι εξαιρετικά μικρό. Προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, προκειμένου να γίνει δυνατή η προετοιμασία και η υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,

για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας»

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ