Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΟΠΤΙΜΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, OFG, ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:προχώρησαν σε πιστοποίηση

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του Ομίλου ΟΠΤΙΜΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ με το Ενεργειακό Πρότυπο ISO 50001

Οι εταιρείες ΟΠΤΙΜΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, OFG, καθώς και η ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία τον έλεγχο από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. για την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 50001:2018, η οποία αφορά το σύστημα που διατηρούν οι εταιρείες σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση.

Η πιστοποίηση με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, αποτελεί μία ακόμη επιβράβευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΟΠΤΙΜΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα Διεθνή Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Βέλτιστες Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσπαθώντας να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ανάγκες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2018 καθιερώνει ορθές πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας στις εταιρείες του Ομίλου και τη ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για την εφαρμογή της εταιρικής ενεργειακής πολιτικής και την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων, επενδυτικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

.Βασικοί άξονες του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης είναι:

  • Η αξιολόγηση των ενεργοβόρων δραστηριοτήτων.
  • Ο εντοπισμός και η λήψη μέτρων και ευκαιριών ενεργειακής εξοικονόμησης.
  • Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης με μετρήσιμο τρόπο.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018 λειτουργεί συμπληρωματικά με το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001 που εφαρμόζεται στην ΗΠΕΙΡΟΣ, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την ορθολογική χρήση της ενέργειας σε όλες τις μονάδες τις, με όραμα ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ