Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος διαγωνισμός για το ΟΣΔΕ

Σε νέο διαγωνισμό για το έργο της συντήρησης των πληροφοριακών του συστημάτων και το ΟΣΔΕ των επόμενων ετών προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχώρησε πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής Τεχνικού Συμβούλου για το έτος 2022, προκηρύσσοντας ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συστημάτων που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 και πληροφορικής υποδομής λοιπών υπηρεσιών (Internet Data Center (I.D.C.), υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.)), τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του και καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους μέχρι τις 20/10/2023.

Αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους: α) για να υπάρξει χρόνος προκειμένου να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπος ο Οργανισμός με τα αδιέξοδα που προκάλεσε η περυσινή δικαστική διένεξη υποψήφιων αναδόχων παρόμοιου διαγωνισμού και β) για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη και από την νέα Κ.Α.Π. τεχνολογική αναβάθμιση και επιχειρησιακή εξέλιξη του Οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα προκήρυξη, όπως αυτή προέκυψε από την συνεργασία των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και έγκριτου νομικού γραφείου με μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τευχών διακήρυξης, παρουσιάζει τα ακόλουθα καινοτόμα στοιχεία:

Α. Είναι διευρυμένη σε επίπεδο ζητούμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων των δικαιούχων που υποβάλλονται σε ετήσια βάση (υπηρεσία που επιβάλλεται πλέον να παρέχει ο Οργανισμός) και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων επιδοτήσεων.

Β. Επιφέρει εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες, ως μια οριζόντια απαίτηση, με πλήρη τεκμηρίωση του πηγαίου κώδικα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία γραμμή για να μπορέσει ο Οργανισμός φύσει και θέσει να ελέγχει τα συστήματά του.

Γ. Υλοποιεί τη βασική δέσμευση της κυβέρνησης για μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος (public cloud), σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και σε πλήρη συντονισμό με νέες σχετικές δράσεις και έργα που θα υλοποιηθούν.

Δ. Ενισχύει περαιτέρω τον βασικό στόχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δηλαδή τον έλεγχο των πληρωμών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, εισάγοντας ένα οριζόντιο σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών για να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιτευχθεί η αναγκαία από την νέα ΚΑΠ διοικητική απλούστευση και να επιτευχθεί ο οριζόντιος έλεγχος και η πάταξη φαινομένων παραβατικότητας.

Τα παραπάνω συνάδουν πλήρως και με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της λειτουργίας τόσο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όσο και του συνόλου των εμπλεκομένων συντελεστών στην διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προτάσσει η νέα Κ.Α.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη τη λογική των προηγούμενων δικαστικών διενέξεων, δεν αποτελεί έκπληξη για τον Οργανισμό η τελευταία εξέλιξη στην διαγωνιστική διαδικασία, μετά την προσφυγή ενός εκ των υποψηφίων αναδόχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με στόχο την ματαίωση του διαγωνισμού. Από την πληθώρα των αιτιάσεων της εν λόγω προσφυγής (αρκετές από τις οποίες είχαν ενσωματωθεί με αντίστοιχο λεκτικό σε προηγούμενες διακηρύξεις χωρίς να αμφισβητηθούν ούτε να ακυρωθούν), οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αβάσιμες και αυτονόητα καταρρίφθηκαν, προέκυψαν προς επαναξιολόγηση τα ακόλουθα τέσσερα σημεία:

Σαφής διαχωρισμός των υποσυστημάτων που απαιτείται να αναπτυχθούν εξ αρχής από αυτά που θα συντηρηθούν/τροποποιηθούν.
Ενσωμάτωση της επιδεικτικής διαδικασίας (demo) στην αξιολόγηση των προσφορών.
Επέκταση των ζητούμενων πιστοποιήσεων διαχείρισης έργων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων κα υποδομών.
Τεκμηρίωση της ζητούμενης τεχνολογικής επάρκειας των υποψήφιων αναδόχων.
Προχωρούμε εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σε συμμόρφωση με την Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., στην ενσωμάτωση των παραπάνω σημείων σε μια νέα προκήρυξη, η στόχευση της οποίας ωστόσο είναι και θα παραμείνει αναλλοίωτη ως προς τα καινοτόμα στοιχεία της, που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και την διεύρυνση του ανταγωνισμού ώστε να επωφεληθεί ο Οργανισμός από ποιοτικότερες και περισσότερες υπηρεσίες εντός του προϋπολογισμού του έργου.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά αταλάντευτα μπροστά με τα αμέσως επόμενα βήματα να είναι:

Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρότυπου συστήματος παρακολούθησης κατάστασης καλλιεργειών (monitoring) με τηλεπισκοπικές τεχνικές, ως πιλότο εφαρμογής υποχρεωτικών διαδικασιών της νέας Κ.Α.Π.
Ολοκλήρωση της μετάπτωσης αγροτικών δεδομένων σε δημόσιο κυβερνητικό νέφος προκειμένου να είναι εύκολα διαθέσιμα σημαντικά στοιχεία των καλλιεργειών των δικαιούχων επιδοτήσεων μέσα από το gov.gr με πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Υλοποίηση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας και της Διοίκησης, ενός υγιούς και καθαρού πλαισίου υποβοήθησης υποβολής των ετήσιων δηλώσεων των δικαιούχων, με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.
Καθολικοί έλεγχοι και πάταξη φαινομένων ψευδών δηλώσεων και δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος.
Με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επίγνωση της θέσης και του ρόλου του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει μεθοδικά και αποφασιστικά τις προδιαγραφές για την επιχειρησιακή του αναβάθμιση στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων λειτουργίας του, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κείμενη νομοθεσία, ανεπηρέαστα όμως από την άσκηση νομικών διαδικασιών όποιου έχει επιχειρηματικό κίνητρο και φυσικά από «κίτρινα» δημοσιογραφικά φληναφήματα.

Η έγκυρη και έγκαιρη καταβολή Κοινοτικών Ενισχύσεων 2,7 δις ευρώ ετησίως σε 640.000 οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι προσπάθεια εθνική και εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε ιδιωτικό ή επιχειρηματικό συμφέρον.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ NEUROPUBLIC

Απάντηση σε μορφή σχολίου έστειλε η εταιρεία για ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρει:

Είναι απολύτως κατανοητό το γεγονός ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βρέθηκε στην ανάγκη  να απολογηθεί με το από 28.09.2021 Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, για το περιεχόμενο και τους όρους του Ανοιχτού Διεθνούς  Διαγωνισμού, που προκήρυξε την 5η Αυγούστου 2021, για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για το έτος 2022 με αντικείμενο την συντήρηση και υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την ΕΑΕ 2022, και ο οποίος διαγωνισμός ακυρώθηκε με την υπ’αριθ.1510/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και μάλιστα με μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη και αναλυτικότατη αιτιολογία.

Η απολογία του αυτή προφανώς έχει αποδέκτη όχι μόνο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται έκθετη μετά την ακύρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά πρωτίστως τους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εύλογα ανησυχούν για την τύχη των επιδοτήσεων των οποίων τυγχάνουν δικαιούχοι.

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι για να μπορέσει να εξασφαλίσει την νόμιμη και επιτυχημένη εκτέλεση του βασικού του έργου που είναι ο έλεγχος των πληρωμών των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για να προβεί στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Οργανισμού, οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως όχι μόνο με το διατακτικό, αλλά κυρίως με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 1510/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.  Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης αυτής η ήδη ακυρωθείσα Διακήρυξη περιείχε όρους και απαιτήσεις «ασαφείς, υπέρμετρους, ατεκμηρίωτους, αδικαιολόγητα περιοριστικούς του ανταγωνισμού, βλαπτικούς –απομειωτικούς της ευχέρειας συμμετοχής, υπερακοντίζοντες κατά την κοινή πείρα και τα συνηθιζόμενα σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων το εύλογο μέτρο, ελλείποντες κάθε σχέσης αναγκαιότητας και αναλογικότητας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, η προκήρυξη διαγωνισμών με όρους παράνομους και με απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων και όχι του δημοσίου συμφέροντος, θα υπόκεινται πάντα σε πειθαρχικό, δικαστικό και εισαγγελικό έλεγχο για την αποκατάσταση της νομιμότητας.  


Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ