Δευτέρα, 5 Ιουνίου, 2023

Οδηγίες για φυτοπροστασία αμπελιού

Οδηγίες φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια του αμπελιού, παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου και   Ιωαννίνων

Πιο αναλυτικά:

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Η 3 η πτήση (2η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει σε αρκετές αμπελουργικές περιοχές του νησιού. Σε αυτές τις περιοχές, γενικά, η δραστηριότητα (πτήση, ωοτοκίες) εμφανίζει μια μικρή αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Παραμένει ωστόσο αρκετά πιο χαμηλή σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι (ανάλογα με το ποσοστό προσβολών που σημειώθηκε στην περασμένη γενιά). Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών & χαμηλής σχετικής υγρασίας στο τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου φαίνεται να έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα της ευδεμίδας, ιδιαίτερα στο ν. Χανίων, όπου τα καιρικά φαινόμενα είχαν πιο έντονο χαρακτήρα.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Είδος πολυφάγο. Ζημιώνει περιστασιακά χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια. Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών. Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια:  με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης, σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών καθώς και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. – Οι θερμοκρασίες και η αυξημένη σχετική υγρασία της εποχής σε συνδυασμό με τα μελτέμια ευνοούν νέες μολύνσεις. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση).  Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

TZITZIKAKIΑ: (Empoasca spp)

Υπάρχουν πολλά αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης. – Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου. Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης: τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.  Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτωØ πλευρά τους (2 – 3 φύλλα/πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του βλαστού (όχι όμως τα πρώτα, ένα – δυο πολύ τρυφερά φύλλα της κορυφής). Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο: 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.  Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

 Από την πλευρά του, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, αναφέρεται στον Βοτρύτη.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι σχεδόν σε όλες τις περιοχές βρισκόμαστε στο βλαστικό στάδιο του γυαλίσματος. Ο μύκητας προκαλεί σοβαρές ζημιές όπως σήψη των ώριμων σταφυλιών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε περιοχές που ο κίνδυνος είναι μεγάλος όπως υγρές και δροσερές περιοχές και όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια όπως ωίδιο κ.ά. Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως η σωστή διαχείριση της κόμης των δένδρων για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με ψεκαστικό υγρό, αποφυγή υπερβολικής άρδευσης, αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης και ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες. Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και μίας δεύτερης 3-4 εβδομάδες πριν τον τρύγο. Οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό συνιστάται να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς στην αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

ΕΝΤΥΠΗ ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ