Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Οδηγίες για το χειμερινό κλάδεμα της Ακτινιδιάς

Χρήσιμες οδηγίες για το χειμερινό κλάδεμα της ακτινιδιάς, εξέδωσε  το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών, ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού ελέγχου Καβάλας.  Πιο αναλυτικά: Η ακτινιδιά ανήκει στο γένος Actindia sp. της Οικογένειας Actinidiaceae, της τάξης Theales. Είναι φυτό δικοτυλήδονο και αναρριχόμενο. Για την επιτυχημένη ανάπτυξη της ακτινιδιάς είναι αναγκαία η εξασφάλιση άριστων συνθηκών αερισμού και φωτισμού για τη διασφάλιση της καλής υγείας και παραγωγικότητας των δένδρων και την παραγωγή καρπών καλής ποιότητας.

Το χειμερινό κλάδεμα είναι μία πολύ σημαντική εργασία, η οποία επιβάλλεται να διενεργείται την περίοδο του ληθάργου των βλαστών και να γίνεται με βάση τον τρόπο καρποφορίας του φυτού και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ποικιλίας, με την οποία επιδιώκεται:

•          Η αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ ριζών και κόμης και η αποφυγή προβλημάτων κατά την κατεργασία του εδάφους του οπωρώνα (όσον αφορά νέα φυτά σε οπωρώνες που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν),

•          Η ρύθμιση της θέσης, του μεγέθους και της κατεύθυνσης της νέας βλάστησης με σκοπό την διευκόλυνση του φωτισμού και αερισμού της κόμης των φυτών,

•          Η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του σχήματος των βραχιόνων και κλάδων καθώς και η ρύθμιση της θέσης, του αριθμού και του μεγέθους των καρποφόρων οργάνων, με απώτερο σκοπό την ρύθμιση του αριθμού, του μεγέθους και κατ? επέκταση της ποιότητας των καρπών καθώς και τη μείωση του απαιτούμενου αραιώματος των καρπών μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης,

•          Η απομάκρυνση τμημάτων του φυτού που είναι ξηρά, προσβεβλημένα από εχθρούς ή ασθένειες ή που προστρίβονται το ένα με το άλλο και πληγώνονται (όσον αφορά κυρίως παλαιότερους οπωρώνες)

•          Η διευκόλυνση της καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών.

Το κλάδεμα διαμόρφωσης κατά τα πρώτα χρόνια δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρό με σκοπό τη δημιουργία απλής και καλοσχηματισμένης μορφής ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο φυτό να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και να αποκτήσει ισχυρό κορμό.

Επιπλέον των ανωτέρω, το χειμερινό κλάδεμα αποσκοπεί:

•          Στη βράχυνση των βλαστών που καρποφορούν,

•          Στη διατήρηση της παραγωγής κοντά στον κεντρικό «σκελετό» του φυτού και τους βραχίονες του φυτού &

•          Στην αφαίρεση καρποφόρων κεφαλών που καρποφόρησαν για δύο έτη μετά τη δημιουργία βλαστών αντικατάστασης.

Έτσι κατά τη διενέργεια του κλαδέματος πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

•          Η ανάπτυξη του φυτού να δρομολογείται σε δύο κεντρικούς άξονες -βραχίονες, οι οποίοι θα αποτελούν τη βάση της παραγωγής του φυτού.

•          Οι κλάδοι παραγωγής που θα αφεθούν να έχουν καλής ποιότητας ξύλο, να έχουν αναπτυχθεί την περασμένη άνοιξη (νέες βέργες), να έχουν δεχθεί πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι πλήρως ώριμοι/ξυλοποιημένοι.

Να προτιμώνται ως κλάδοι παραγωγής αυτοί που ξεκινούν από τον κεντρικό άξονα του φυτού για να μη δημιουργούνται δευτερεύοντες άξονες που οδηγούν σε απώλεια παραγωγής και να αφαιρούνται κλαδιά που κατευθύνονται προς το κέντρο και δημιουργούν προβλήματα σκίασης.

Κατά την αφαίρεση των κληματίδων, το κλάδεμα να μην γίνεται από τη βάση τους αλλά να δημιουργούνται αναμονές (βέργες 15 -20 cm), οι οποίες θα δώσουν κλάδους παραγωγής την επόμενη χρονιά.

Η απόσταση των κλάδων παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και να κυμαίνεται περίπου στα 35-40cm.

Το επιθυμητό σχήμα που πρέπει να έχουν οι κλάδοι παραγωγής μεταξύ τους να είναι το «ψαροκόκαλο», ώστε να επιτυγχάνεται καλός φωτισμός και αερισμός του φυτού ενώ ο επιθυμητός αριθμός οφθαλμών ανά κλάδο παραγωγής πρέπει να κυμαίνεται στους 15 – 25 ανάλογα και με τις αποστάσεις φύτευσης (λιγότεροι οφθαλμοί σε πυκνότερες φυτεύσεις).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ένα πλήρες αναπτυγμένο φυτό και ανάλογα με τη ζωηρότητά του κατά το χειμερινό κλάδεμα αφήνονται συνήθως 15 – 20 βέργες παραγωγής.

Μετά το κλάδεμα να ακολουθείται μηχανική καταστροφή των κομμένων κλάδων και να ακολουθείται χημική επέμβαση με ένα χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένο για

Επιπλέον οι καλλιεργητές θα πρέπει πάντα να τηρούν τις γενικές αρχές κλαδέματος:

•          Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός καθώς αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών &

•          Τα κλαδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να απολυμαίνονται (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 10%).

Παγίως τονίζεται ότι:

•          Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

•          Πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

•          Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ