Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Νέοι αγρότες: νέα αποτελέσματα για περιφέρειες Δ.Μακεδονίας,Στερεάς,Κρήτης,Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων και Αττικής

Για την προκήρυξη του 2021, τους επικαιροποιημένους πίνακες με τους δικαιούχους και τους «απορριπτόμενους» του προγράμματος των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους ανήρτησαν η Περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (δηλ οι νομοί: Φθιώτιδος, Φωκίδος, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας),Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής. Ετοιμάζονται και οι άλλες.

Δυτική Μακεδονία

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποιεί:

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1019 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 38.622.500,00€.

2. Πίνακα 42 απορριπτόμενες αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Κρήτη

Τους επικαιροποιημένους πίνακες με τους δικαιούχους και τους «απορριπτόμενους» του προγράμματος των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους  ανήρτησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκεται για τους πίνακες αποτελεσμάτων με τους δικαιούχους, με τους εν δυνάμει δικαιούχους και αυτούς που δεν έχουν επιλεχθεί για ένταξη στους νέους αγρότες.

Ειδικότερα, στην απόφαση περιλαμβάνονται:

  • Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.692 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 65.825.000 ευρώ.
  • Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 8 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 300.000 ευρώ.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 765 αιτήσεις.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικάμέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα από 2 αποφάσεις 7/11 και 6/12:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Περιφέρεια Κρήτης | Περιφέρειες Ελλάδας

Στερεά Ελλάδα

Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 για την εγκατάσταση νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 αναρτήθηκαν από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε πίνακας με τους δικαιούχους, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει 1.036 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 38.745.000 ευρώ. Επίσης, αναρτήθηκε πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη. Συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που στην ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλονται και άλλα στοιχεία τα οποία είχαν γνωστοποιηθεί ήδη με την αριθμ. (οικ.) 144215/1144/27-06-2022 απόφασή μας, αυτή εξετάζεται μόνο ως προς τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πελοπόννησος

Δημοσιοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι πίνακες με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου στα αιτήματα στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022”.

Ειδικότερα, στην σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, δημοσιοποιούνται:

  1. Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.460 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 53.635.000 ευρώ.
  2. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 10 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 352.500 ευρώ.
  3. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 312 αιτήσεις.
  4. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Όπως σημειώνεται στην ίδια απόφαση, “προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Ιόνια Νησιά

Τους επικαιροποιημένους πίνακες με τους 159 δικαιούχους και τους «απορριπτόμενους» του προγράμματος των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους ανήρτησε η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αττική

Τους επικαιροποιημένους πίνακες με τους δικαιούχους και τους «απορριπτόμενους» του προγράμματος των νέων αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τους διοικητικούς ελέγχους ανήρτησε η Περιφέρεια Αττικής.
1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 142 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 5.147.500€.
2. Πίνακα 17 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Περιφέρεια Αττικής

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ