Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Νέοι έλεγχοι στα σύνορα Μεγάλης Βρετανίας

Οι εξαγωγές αγγουριών 1/9/22-12/4/23 συνεχίζουν με ρυθμούς ρεκόρ και  ανέρχονται σε 58.217.τ. έναντι 41.576.την περίοδο 2021/22  καταγράφοντας άνοδο 40%

Επίσης οι εξαγωγές τοματών 1/1/2023-12/4/23 ανήλθαν σε 19.938 τόνους έναντι 12.725 τόνων + 52,4% το αντίστοιχο διάστημα 2022 κινούνται με ρυθμούς ρεκόρ

Συνεχίσθηκαν με αυξανόμενους ρυθμούς οι εξαγωγές φράουλας και από την αρχή του χρόνου μέχρι 12/4/23 ανήλθαν σε 44.411 τόνους έναντι 34.787 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2022 +27,7% με την πορεία τους σταθερά για καταγραφή ρεκόρ εξαγωγής για άλλη μια χρονιά

Συνεχίσθηκε  η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και από 1/9/22-13/4/23 ανέρχονται σε 296.437 τόνους +26% και   μανταρινιών με ρυθμούς ρεκόρ 153.965 τόνους +28,8% έναντι 2021/22

Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση για τα εσπεριδοειδή ήταν μεγάλη, Χάρη σε αυτό είχαμε καλές τιμές παρά τη μείωση των ποσοτήτων.

Εφιστάται η προσοχή και ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών στην εντατικοποίηση των ελέγχων, για την αποφυγή των φαινομένων διακίνησης από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους» ατυποποίητων φρούτων και λαχανικών (κατ ευθεία από τον αγρό) κυρίως προς τις γειτονικές αγορές και την τρέχουσα εμπορική περίοδο (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία) για να μην πληγεί η φήμη των προϊόντων μας

Αναγκαία είναι η στήριξη των αγροτών μας από την Πολιτεία με ενίσχυση του αυξημένου κόστους προς αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς τους και η επίλυση ,έστω και με προσωρινά μέτρα, του προβλήματος των εργατών γης, και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, άλλως θα οδηγηθούν σε μερική εγκατάλειψη καλλιεργειών

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9/22-13/4/23 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 59.588 τ. έναντι 51.046 τόνων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με τις ποσότητες προς Αίγυπτο να ανέρχονται σε 36.766 τ. έναντι 36.023 τ. ,προς Σαουδ. Αραβία  2.183 τ. έναντι 2.569 τ., Ιορδανία 5.291 τ. έναντι 2.923 τ.

Από 1/9/2022 έως και 13/4/23 οι αναγγελίες φορτίων που καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων , αφορούσαν 189.512 τόνους έναντι 180.283 τ. την αντίστοιχη περισυνή περίοδο, με τις ποσότητες προς ΗΠΑ να ανέρχονται σε 13.703 τ. έναντι 14.743 τ. αντίστοιχα πέρυσι,, Ισπανία 27.247 τ. έναντι 25.859 τ., Ιταλία 19.526 τ. έναντι 43.760 τ., Καναδά  6.599 τ. έναντι 5.081 τ., Ινδία. 19.668 τ. έναντι 1.584 τ. και στην νέα αγορά του Ισραήλ 329 τόνοι Η μέχρι σήμερα πορεία δείχνει ότι και στα ακτινίδια είναι πορεία ρεκόρ για άλλη μια φορά αναδεικνύοντας την σημαντικότητα του προϊόντος ,

Η κυβέρνηση του ΗΒ δημοσίευσε προσχέδια προτάσεων για νέους ελέγχους στα σύνορα

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Σκωτίας και της Ουαλίας, δημοσίευσε το σχέδιό της για την ενίσχυση των συνόρων μας έναντι των απειλών βιοασφάλειας και των παράνομων εισαγωγών

Το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Μοντέλο Στόχου προστατεύει τα σύνορα της Μεγάλης Βρετανίας έναντι τέτοιων απειλών ενώ καθιστά όσο το δυνατόν πιο εύκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να περιοριστεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, το νέο προτεινόμενο παγκόσμιο μοντέλο βάσει κινδύνου θα χρησιμοποιεί δεδομένα και τεχνολογία για την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εισαγωγικού εμπορίου.

Κεντρικό στοιχείο αυτού του προτεινόμενου μοντέλου είναι το νέο Ενιαίο Παράθυρο Συναλλαγών, το οποίο θα παραδοθεί από το 2023 και θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2027. Αυτή η τεχνολογία θα εξορθολογήσει τις διαδικασίες για τους εμπόρους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες μόνο μία φορά και σε ένα μέρος.

Το προσχέδιο Επιχειρησιακό Μοντέλο Στόχου προτείνει την εφαρμογή ελέγχων μέσω τριών βασικών ορόσημων:

·  31 Οκτωβρίου 2023 – Εισαγωγή υγειονομικής πιστοποίησης στις εισαγωγές ζωικών προϊόντων μεσαίου κινδύνου, φυτών, φυτικών προϊόντων και τροφίμων (και ζωοτροφών) υψηλού κινδύνου μη ζωικής προέλευσης από την ΕΕ.

·  31 Ιανουαρίου 2024 – Εισαγωγή εγγράφων και ελέγχων ταυτότητας βάσει κινδύνου και φυσικών ελέγχων σε ζωικά προϊόντα μεσαίου κινδύνου, φυτά, φυτικά προϊόντα και τρόφιμα (και ζωοτροφές) υψηλού κινδύνου μη ζωικής προέλευσης από την ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, οι εισαγωγές ειδών υγιεινής και φυτοϋγειονομικής περίθαλψης από τον υπόλοιπο κόσμο θα αρχίσουν να επωφελούνται από το νέο μοντέλο που βασίζεται στον κίνδυνο.

·  31 Οκτωβρίου 2024 – Οι δηλώσεις ασφάλειας και ασφάλειας για τις εισαγωγές της ΕΕ θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου 2024. Παράλληλα, εισάγει ένα μειωμένο σύνολο δεδομένων για τις εισαγωγές και η χρήση του Ενιαίου Παράθυρου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου θα καταργήσει την επικάλυψη όπου είναι δυνατόν σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων πριν από την άφιξη .

·  Είναι σταθερή πρόθεσή να προχωρήσουν με το πρώτο ορόσημο στις 31 Οκτωβρίου 2023, στην εισαγωγή υγειονομικής πιστοποίησης για ζωικά προϊόντα μεσαίου κινδύνου, τρόφιμα υψηλού κινδύνου και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης που εισάγονται από την ΕΕ και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά για φυτοϋγειονομικά προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αλυσίδες εφοδιασμού τους για να προετοιμαστούν για αυτήν την αλλαγή τώρα.

·  Το TOM περιγράφει επίσης ότι θα εισαχθούν νέοι έλεγχοι και έλεγχοι για ιρλανδικά προϊόντα που μετακινούνται από την Ιρλανδία απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Windsor, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας θα διατηρήσουν απεριόριστη πρόσβαση στη σημαντικότερη αγορά τους στη Μεγάλη Βρετανία, είτε μεταφέρουν εμπορεύματα άμεσα είτε έμμεσα μέσω ιρλανδικών λιμανιών.

·  Οι ημερομηνίες υλοποίησης για το δεύτερο και το τρίτο ορόσημο σε λιμάνια που λαμβάνουν ιρλανδικά προϊόντα απευθείας από την Ιρλανδία στη δυτική ακτή θα διευκρινιστούν στην τελική έκδοση του Επιχειρησιακού Μοντέλου Στόχου θα δημοσιευθούν αργότερα φέτος.

·  Θα γίνουν όποιες απαιτούμενες αλλαγές στη νομοθεσία για να υποστηρίξουν την παράδοση του Target Operating Model όταν το επιτρέψει ο κοινοβουλευτικός χρόνος.

«Εφιστάται στους εξαγωγείς – μέλη μας νωπών οπωροκηπευτικών που εξάγουν φρούτα και λαχανικά στην Μεγάλη Βρετανία όπως προετοιμασθούν για να αντιμετωπίσουν την νέα γραφειοκρατία του Η.Β. στις εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε. και στις αρμόδιες υπηρεσίες , κυρίως του ΥΠΑΑΤ, όπως καταστούν εγκαίρως έτοιμες για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις αναρτήσεις των ηλεκτρονικών φυτουγειονομικών πιστοποιητικών για τα εξαγόμενα φρούτα και λαχανικά στην Μ.Β»

Γ Πολυχρονάκης»,

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ