Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Το εν λόγω Μνημόνιο προβλέπει μία σειρά κοινών δράσεων με σκοπό την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Κέντρο θα παρέχει στο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο στρατηγική συμβουλευτική και υποστήριξη στους κάτωθι τομείς :

  • Ψηφιακό Μετασχηματισμό : ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών των μελών του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εκπαίδευση νέων ψηφιακών εφαρμογών
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο : η μεταξύ μας συνεργασία, καθώς και η εμπλοκή άλλων σχετικών ενδιαφερομένων, ειδικά μετά την περίοδο του COVID-19 που δημιούργησε την ανάγκη για εξ αποστάσεως αγορές
  • Επιχειρηματικές Δεξιότητες : το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί επίσημα το περιεχόμενο του προγράμματος CISCO Network Academy, για την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μελών του.
  • Στο πλαίσιο των υπό υλοποίηση κοινών δράσεων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
  • Επεξεργασία έρευνας και μελετών και ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών που στοχεύουν σε νέες λύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό, ηλεκτρονικό εμπόριο, στρατηγική αγοράς και υπηρεσίες στα μέλη του Επιμελητηρίου και συνεργαζόμενες ιταλικέ επιχειρήσεις
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και δημιουργικής οικονομίας
  • Αξιοποίηση ιταλικών και διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ελληνικών εταιρειών και ομολόγων τους στο εξωτερικό με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την αύξηση των επιχειρηματικών συμφωνιών
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων που σχετίζονται με επιχειρήσεις/φορείς καινοτομίας
  • Διαμεσολάβηση συναντήσεων και δικτύωση νεοσύστατων εταιριών και επιστημονικής κοινότητας για την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ