Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022

Με κανονικούς ρυθμούς η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο εξαγωγών του Incofruit Hellas παρατηρούνται τα παρακάτω:

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με κανονικούς για την εποχή επίπεδα η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων. Η προσφορά αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στην ζήτηση και καιρού επιτρέποντος θα συνεχισθεί (με μικρή αύξηση τιμής μονάδος) Υπάρχει καλή αγοραστική ζήτηση για μανταρίνια.  καλύτερα από ό, τι για τα πορτοκάλια, τα οποία έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο από το κλείσιμο εστίασης και ξενοδοχείων, ειδικά εκείνα που προορίζονται για χυμό.

 Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη  -2,2% (50.659 τ. έναντι 51.789 τ.),  Επίσης συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 11/2/2021 ανήλθαν σε 4.700 τόνους έναντι 3.667  τ. αντίστοιχα πέρυσι.Αλλά και οι τομάτες το ίδιο  χρονικό διάστημα κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 4.161 τ. έναντι 2.262 τ. πέρυσι., ενώ συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 120.575 t. έναντι 120.406 τ. αντίστοιχα πέρυσι .

Παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα. Λόγω του covit-19, οι καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο από ποτέ ότι τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν το βασικό συστατικό υγιεινής διατροφής που πρέπει επίσης να είναι εγγυημένα και είναι νόστιμα.Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης  ατυποποίητων  ακτινιδίων και εσπεριδοειδών (κατ ευθεία από τον αγρό) χωρίς να υποστούν επεξεργασία & τυποποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις από «Έλληνες, Ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους», Υποχρέωση των εποπτικών εθνικών υπηρεσιών είναι η διαφύλαξη της φήμης των προϊόντων της Χώρας μας.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε φορτίο Ισπανικών πορτοκαλιών στην Γερμανία βρέθηκαν υπολείμματα Chlorpyrifos  σε αναλογία 0,35 mg/kgr (RASFF της 5ης Φεβρουαρίου)   

 Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στην Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζουν κάποιες επιβαρύνσεις ως αποτέλεσμα του Brexit Για τα ελληνικά προϊόντα, οι ροές εξαγωγών είναι  αρκετά σαφείς, Χρειάζεται να ξεπερασθεί ένα εμπόδιο μετά την 1η Απριλίου, εάν οι κανονισμοί θα εφαρμοσθούν αυστηρά, με επιπλέον εμπορικών προδιαγραφών και φυτουγειονομικών επιθεωρήσεων Αυτοί οι έλεγχοι θα προκαλέσουν προσωρινά κάποια καθυστέρηση.

Γεώργιος Πολυχρονάκης Ειδικός Σύμβουλος INCOFRUIT HELLAS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ