Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Κοινή στάση ΕΘΕΑΣ με Incofruit Hellas

Σε κοινό τους έγγραφο η ΕΘΕΑΣ και ο σύνδεσμος της INCOFRUIT, μιλάνε αναφορικά με τις εκθέσεις των σχεδίων κανονισμών για τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας.Αναλυτικά αναφέρεται: Στην Ολομέλεια του ΕΚ της επόμενης εβδομάδας θα συζητηθούν οι  εκθέσεις των σχεδίων κανονισμών για τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 20 έως την Πέμπτη 23/11/2023 στο Στρασβούργο, θα συζητήσει και θα ψηφίσει  την έκθεση του σχεδίου κανονισμού για τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θα συζητήσει την έκθεση για συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας.

Τα εν λόγω σχέδια έχουν επικριθεί έντονα από πολλούς φορείς παραγωγής και εμπορίου διαφορετικών κρατών μελών, θεωρώντας ότι δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα της παραγωγής και εμπορίας φρούτων και λαχανικών. Εντούτοις προωθούνται για τελική ψήφιση.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, θα συζητηθεί η έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για την βιώσιμη χρήση  φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και προβλέπεται να ψηφισθεί την επομένη ημέρα 22/11/2023 .

Οι στόχοι μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE) για κανονισμό σχετικά με την βιώσιμη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (“SUR”) απειλούν την κοινοτική παραγωγή, με κίνδυνο να καταβαραθρωθεί ποσοτικά και να υποβαθμισθεί ποιοτικά, επειδή ρυθμίζεται η εξάλειψη των χημικών εργαλείων φυτοπροστασίας στην ΕΕ, χωρίς να υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάστασή τους. Οι γεωργικοί τομείς των κρατών μελών της ΕΕ πλήττονται επίσης, επειδή οι περιορισμοί επηρεάζουν την κοινοτική παραγωγή, αλλά όχι την παραγωγή σε τρίτες χώρες που θα συνεχίσουν να παράγουν ανταγωνστικότερα.

Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, η έκθεση του Κοινοβουλίου έχει επίσης προετοιμαστεί από την ίδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και θα συζητηθεί κι αυτή την ίδια μέρα 21/11/2023. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων «INCOFRUITELLAS» και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών «ΈΘΕΑΣ» απορρίπτουμε  κυρίως ένα από τα σημεία που περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο κανονισμό και στην έκθεση του ΕΚ και αυτό είναι ο περιορισμός στην εμπορία φρούτων και λαχανικών σε παρτίδες (μονάδες) κάτω του 1,5 κιλού σε κάθε τύπο συσκευασίας μιας χρήσης. Θεωρείται ότι αυτό θα βλάψει τη στρατηγική της διαφοροποίησης ανά καταγωγή και ποιότητα, γεγονός που θα οδηγούσε σε απώλεια προστιθέμενης αξίας στις κοινοτικές παραγωγές.

Ζητείται από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές: α)  για τον Κανονισμό η διάταξη για τη μείωση χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων η εφαρμογή της να περιλαμβάνει υποχρεωτικά περίοδο προσαρμογής (adaptation) να  αρχίσει να ισχύει μετά την εξεύρεση εναλλακτικών αποτελεσματικών και οικονομικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και  β)  για δε τον Κανονισμό συσκευασιών  να απαλειφθεί η  διάταξη  της κατάργησης  της κυκλοφορίας κάτω του 1,5 κιλού χύμα, χωρίς ταυτοποίηση των πωλούμενων προϊόντων.

Για την ΕΘΕΑΣ

Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ

Για τον INCOFRUIT-ΗELLAS

Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ