Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Καμπανάκι Δήμου Αγιάς για προγράμματα και για την «Σφήκας της καστανιάς»

Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, όπου αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

κύριε Υφυπουργέ και Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριοι πρόεδροι, κύριοι και κυρίες βουλευτές της ΠΕ Λάρισας,

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την εξέλιξη αλλά και να ζητήσουμε την συνδρομή σας για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στο Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της από 15/11/2019 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στο Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», καλούνται οι τελικοί δικαιούχοι που είναι τα δασαρχεία, οι Δ/νσεις Δασών και οι Δήμοι που έχουν στην κυριότητα τους Δημοτικά Δάση να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο εν λόγω μέτρο συνολικού προϋπολογισμού 53.000.000,00€.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ο οργανισμός πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Σ.Α.Ε. 082/1.

Με την αριθμ. 1803/276733 (ΦΕΚ Β΄ 5035/27-09-2022) στα τέλη Σεπτεμβρίου Απόφαση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. αναθέτει καθήκοντα στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση των πληρωμών για την χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων, ήτοι την χρηματοδότηση των Δασαρχείων, των Διευθύνσεων Δασών και των Δήμων όλης της επικράτειας για την πληρωμή των ανάδοχων που έχουν υλοποιήσει έργα που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 8.3.

Η παραπάνω διαδικασία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΑΑ προκειμένου να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων.

Επομένως, ενώ πολλά έργα σε όλη την Επικράτεια, έχουν ολοκληρωθεί και άλλα είναι στο στάδιο της υλοποίησης, δεν έχει γίνει καμία πληρωμή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), Μέτρο 8.3, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος αλλά και την οικονομική δυσχέρεια που έχουν οδηγηθεί οι ανάδοχοι που έχουν υλοποιήσει έργα και πράξεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο αυτό.

Όσον αφορά τον Δήμο μας,

ο Δήμος Αγιάς ενέταξε και υλοποίησε την Πράξη με τίτλο «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 493.646,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από τον Ιούνιο του 2022 και δυστυχώς ο ανάδοχος είναι ακόμη απλήρωτος. Όπως γίνεται κατανοητό η μη καταβολή του άνω οφειλόμενου ποσού των 493.646,15€ στον ανάδοχο ιδιώτη του Δήμου μας συνεπάγεται την οικονομική καταστροφή της επιχείρησης του.

Επιπλέον είμαστε στην διαδικασία του προ συμβατικού ελέγχου για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της πράξης : «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των Δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 1.419.499,99€.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, ήδη ανάδοχοι κινούνται δικαστικά για την είσπραξη των χρημάτων τους, από την υλοποίηση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέργειες πιστεύω, που δεν τιμούν το Κράτος ούτε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ