Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

ΕΦΚΑ: Υποχρεωτική γίνεται η προσωρινή σύνταξη

Οδηγίες για το περιθώριο που έχουν οι ασφαλισμένοι, από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως και την επίσημη ημέρα από την οποία θα «τρέχει» η σύνταξή τους, δίνει ο ΕΦΚΑ, μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας.

Μάλιστα, ο Φορέας, με εγκύκλιό του, ξεκαθαρίζει ότι μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ο ασφαλισμένος – μελλοντικός συνταξιούχος έχει μόλις ένα μήνα περιθώριο, προκειμένου να καταθέσει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καθιστά, δε, την προσοχή των ασφαλισμένων στο γεγονός ότι το δικαίωμα για σύνταξη «τρέχει» από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μάλιστα, πλέον, δεν απαιτείται δήλωση συναίνεσης από τον ασφαλισμένο, προκειμένου να λάβει προσωρινή σύνταξη. Πλέον, προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου θα δίνεται υποχρεωτικά, εφόσον υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης.

Εν αναμονή των υπουργικών αποφάσεων που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη και της διαδικασίας συμμετοχής ιδιωτών, δικηγόρων και λογιστών, στη διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων κι ενώ ήδη υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του Φορέα προχωρά στην υλοποίηση των λοιπών διατάξεων που ψηφίστηκαν, με στόχο την όσο το δυνατό γρηγορότερη απονομή των νέων συντάξεων.

Έτσι, με τις νέες εγκυκλίους ξεκαθαρίζονται τα εξής:

Καθιερώνεται η υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να χορηγεί πλέον προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς δήλωση συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων (η σχετική διάταξη καταργήθηκε).

Προσοχή όμως. Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020. Για παράδειγμα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης. Όταν, μεταγενέστερα, εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος αλλά και η ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά να «τρέχει» η σύνταξη, μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του 1ου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης ορίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.

Προσοχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από τις 24 Απριλίου 2021.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται και άλλα μέτρα διοικητικού χαρακτήρα για τη δραστική μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ορίζεται, δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, η υποχρέωση του ασφαλισμένου να καταθέσει στον ΕΦΚΑ αίτηση για την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης.

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης θα πρέπει να αποφανθεί εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και να καλέσει τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αν εντοπιστούν ελλείψεις.

Μάλιστα, καθίσταται υποχρεωτική η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία απονομής μιας σύνταξης.

Πηγή: euroday.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ