Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Ερωτήσεις-απαντήσεις ΕΦΚΑ για εργάτες γης αμειβόμενους με εργόσημο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 42/2021 του e-ΕΦΚΑ, αναλυτικά:

1) Απασχολήθηκα ως εργάτης γης κατά τα έτη 2017 και 2018. Πώς υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας μου;

Οι ημέρες εργασίας για τα έτη 2017 και 2018 προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών εργοσήμου δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ηλικίας άνω 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (26,18€).

2) Απασχολήθηκα ως εργάτης γης κατά το έτος 2019. Πώς υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας μου;

Οι ημέρες εργασίας για το έτος 2019 προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών εργοσήμου δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη έτους 2019 (29,04€).

3) Πώς προσδιορίζεται ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο;

Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο προσδιορίζεται κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες εργασίας, τις παρακρατηθείσες εισφορές από την εξαργύρωση εργοσήμου (στις περιπτώσεις που οι ημέρες εργασίας είναι λιγότερες των 150) και τον χρόνο ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το προηγούμενο έτος (σχετ. 42/2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ).

4) Απασχολήθηκα ως εργάτης γης κατά το έτος 2017 και εξαργύρωσα το πρώτο εργόσημο τον Αύγουστο 2017. Από πότε ασφαλίζομαι στον e-ΕΦΚΑ;

Εάν δεν έχετε χρόνο ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το έτος 2016 η ασφάλισης σας ξεκινάει από πρώτη του μήνα της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, δηλαδή την 01.08.2017. Εάν είχατε χρόνο ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το έτος 2016 η ασφάλισή σας ξεκινάει από την 01.01.2017.

5) Απασχολούμαι αποκλειστικά ως εργάτης γης. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τον χρόνο ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εισφορές μου από 01.01.2017;

Αναλυτικά στοιχεία για το χρόνο ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου ετών 2017-2019 για τους απασχολούμενους αποκλειστικά ως εργάτες γης, είναι διαθέσιμα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω της Υπηρεσίας «Εισφορές Εργατών γης», όπου αναρτάται και ειδοποιητήριο εκκαθάρισης εργοσήμων ανά έτος.

6) Απασχολούμαι αποκλειστικά ως εργάτης γης, πραγματοποιώντας πάνω από 150 ημέρες εργασίας. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές που οφείλω για τα έτη 2017-2019;

Για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων εισφορών, ελέγχεται εάν η εισφορά που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης εργοσήμου καλύπτει την προβλεπόμενη για τους μήνες ασφάλισης ελάχιστη εισφορά ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ. Εάν δεν καλύπτεται η ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, η οφειλόμενη εισφορά αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις (5 δόσεις).

7) Απασχολούμαι αποκλειστικά ως εργάτης γης, πραγματοποιώντας λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας. Πώς υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισής μου για τα έτη 2017-2019;

Ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στους μήνες που έχουν εξοφληθεί μέσω  εξαργύρωσης εργοσήμου και τυχόν επιπλέον ποσό κατανέμεται ισομερώς στον Κλάδο Σύνταξης των ήδη εξοφλημένων μηνών (σχετ. 42/2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ).
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσμετρηθούν στον χρόνο ασφάλισης και οι μήνες που υπολείπονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση έως 30.09.2021 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω της Υπηρεσίας «Εισφορές Εργατών γης», προκειμένου να ζητήσετε την εξόφληση τους, καταβάλλοντας τη σχετική διαφορά σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

8) Απασχολούμαι αποκλειστικά ως εργάτης γης και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης εργοσήμων υπερκαλύπτουν την προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά μου. Θα μου επιστραφεί το επιπλέον ποσό;

Το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών, επιμεριζόμενο ισομερώς στον Κλάδο Σύνταξης των μηνών ασφάλισης.

9) Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω τις εισφορές μου;

Οι οφειλόμενες εισφορές του έτους εξοφλούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο εκκαθάρισης εργοσήμων και είναι μοναδικός για κάθε έτος.
Για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών με ηλεκτρονική συναλλαγή, επιλέγετε το διατραπεζικό προϊόν «e-ΕΦΚΑ Παραστατικά Υποκαταστημάτων».

10) Κατά τα έτη 2017-2019 απασχολήθηκα ως εργάτης γης ενώ παράλληλα ασκούσα και μη μισθωτή δραστηριότητα. Πότε θα συνυπολογισθούν οι εισφορές που έχω καταβάλει μέσω της εξαργύρωσης εργοσήμου;

Η διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών εργοσήμου ετών 2017-2019 για όσους αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ