Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

Επιστολή ΠΟΓΕΔΥ στο υπουργείο οικονομικών για αναβάθμιση πτυχίων μάστερ

Επιστολή έστειλαν οι γεωτεχνικοί του δημοσίου για το μάστερ των γεωτεχνικών προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη. Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:       Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ), είναι ο συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους Γεωτεχνικούς Δημοσίους Υπαλλήλους (Γεωπόνους- Δασολόγους Κτηνιάτρους-Ιχθυολόγους και Γεωλόγους) που απασχολούνται στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρα  και τους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄Βαθμού.

            Τα μέλη μας (Γεωτεχνικοί- Γεωπόνοι και Δασολόγοι) είναι πτυχιούχοι των Σχιολών Γεωπονίας και των Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Χώρας και η διάρκεια φοίτησης για την κτήση του Πτυχίου Ενιαίου Κύκλου Σπουδών Integrated Master είναι πενταετής.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε την πραγματοποίηση συνάντησης μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε ορισμένα θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία των μελών μας και ειδικότερα:

Θέμα 1. Η μισθολογική αναγνώριση των «Intergrated Master». Σχετικά θέτουμε υπόψη σας ότι οι τίτλοι σπουδών του επιπέδου 7, τίτλοι «Integrated Master», μοριοδοτούνται και αναγνωρίζονται βαθμολογικά πλήρως από τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά εκκρεμεί ακόμη η μισθολογική τους αναγνώριση, παρά τις 2 δεσμεύσεις και τη συζήτηση για την ανάγκη δίκαιας ρύθμισης του θέματος αυτού, γεγονός που προκαλεί αίσθημα προσμονής στους συναδέλφους μας Γεωπόνους και Δασολόγους που υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας.

Επίσης σχετικά με την ανωτέρω αναγνώριση ζητάμε:

  α) τη χορήγηση των (2) μισθολογικών κλιμακίων που αποδίδονται σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3α του Ν.4354/15), ή

 β) την αναπροσαρμογή του συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4354/16 για τους ΠΕ 5 ετών σπουδών σε 1,5 από 1,4.   Η μισθολογική αναβάθμιση αυτή στους κατόχους πτυχίων επιπέδου Intergrated Master οφείλει να είναι καθολική, ανεξάρτητα και πρόσθετα και από τυχόν άλλα μεταπτυχιακά που κατέχουν.

Θέμα 2. Η δημιουργία Κλαδικού Γεωτεχνικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες των Γεωτεχνικών  κλάδων (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Ειδικά οι πενταετείς σπουδές αμείβονταν διακριτά σε όλα ανεξαιρέτως τα μισθολόγια έως και το Ν.4024/11 όπου αναιτιολόγητα καταργήθηκε το πρόσθετο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τους αποφοίτους σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών.

Σε σχέση με τα ανωτέρω το αίτημα μας αφορά:  α) καθιέρωση ως εισαγωγικού  του Μ.Κ. 3 (άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.4354/15) προκειμένου να αποκατασταθεί η προφανή αδικία εις βάρος μας.  Για παράδειγμα σε άλλες κατηγορίες με ένα χρόνο επιπλέον σπουδών από εμάς ορίζεται εισαγωγικό Μ.Κ. 6, απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ. (άρθρο 9 παρ. 3γ του Ν.4354/15) ή  β) την αναπροσαρμογή του συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4354/16 για τους ΠΕ 5 ετών σπουδών σε 1,5 από 1,4.

 Θέμα 3. Να μην συμψηφίζονται στην προσωπική διαφορά τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά να παραμένουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η αποκατάσταση των ανωτέρω «αδικιών» εκτιμούμε ότι είναι δίκαιο και λογικό αίτημα που θα συμβάλλει θετικά στην διοικητική εξέλιξη και την εργασιακή κανονικότητα των συναδέλφων μας Γεωτεχνικών. Στη βάση αυτή είμαστε στη διάθεση σας, να εργαστούμε από κοινού για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινήσεων που θεωρήσετε ότι είναι απαραίτητες για την εξεύρεση μιας σταθερής και δίκαιας λύσης για τους Γεωτεχνικούς Κλάδους.

Σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για την πραγματοποίηση συνάντησης, εκτιμώντας ότι μπορούμε να σας τεκμηριώσουμε τις προτάσεις μας και  να καταλήξουμε σε κοινή λύση για να σταματήσουμε τη μισθολογική υποτίμηση των Γεωτεχνικών  δημοσίων υπαλλήλων προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης την οποία υπηρετούμε.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ