Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Ενημέρωση για τις πληρωμές προκαταβολής Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων 2022

Σε πληρωμές των περισσότερων προγραμμάτων προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο 70% των γεωργοπεριβαλλοντικών, ενώ οι αυτόχθονες φυλές ζώων θα πληρωθούν τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά στο δτ αναφέρεται: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι μέχρι σήμερα οι πληρωμές της προκαταβολής (70%)  των δράσεων του Μ10 και Μ11 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα 2022» ανέρχονται στα 200,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι της αντίστοιχης περσινής προκαταβολής του 2021 που ήταν 103,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

Οι πληρωμές θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα για μερικές περιοχές στη δράση της Νιτρορύπανσης αλλά και για το Κομφούζιο, όπου οι ΔΑΟΚ θα αποστείλουν τους σχετικούς φακέλους προς τη Κεντρική Υπηρεσία.

Για τους δικαιούχους της δράσης για την Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, οι πληρωμές θα γίνουν τον Ιανουάριο.

Για όσους δικαιούχους των  Βιολογικών υπήρξαν προβλήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ η πληρωμή τους θα γίνει επίσης τον Ιανουάριο μετά την λήψη επικαιροποιημένου αρχείου.

Πίνακας Πληρωμών προκαταβολής 70% των  αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

ΔράσηΠεριγραφήΠροκαταβολή 2021Προκαταβολή 2022
10.1.1Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας360.937,3140.395,95
10.1.2Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Αμφισσας833.967,14699.650,96
10.1.3Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας417.447,40345.505,36
10.1.4Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα30.336.669,8443.305.305,65
10.1.7Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες1.040.645,0769.941,18
10.1.8Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)5.452.756,65 
10.1.9Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων4.936.327,75 
Σύνολο Μ10 43.378.751,1644.460.799,10
11.1.1Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία8.787.657,2037.722.673,06
11.1.2Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία 50.290.126,29
11.2.1Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία28.989.675,8930.703.394,97
11.2.2Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία22.291.506,0137.221.994,81
Σύνολο Μ11 
60.068.839,10155.938.189,13
Σύνολο Προκαταβολής 
103.447.590,26200.398.988,23

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ