Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: παρουσίασε 6 νέα πρότυπα πιστοποίησης-σήματα

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν σχολιάζοντας τα νέα πρότυπα δήλωσε: «η πολύ πλούσια βιοποικιλότητα, η μοναδική παράδοση και οι μικρές παραγωγές που συνεπάγεται ο περιορισμένος κλήρος, επιβάλλουν τη στρατηγική στροφή προς την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία ως μονόδρομο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, έχει δημιουργήσει έξι νέα πρότυπα ποιότητας, που εντάσσονται στη σειρά «ΑGRO» του Οργανισμού και θα παρουσιαστούν στο κοινό το επόμενο διάστημα. Οι προδιαγραφές των νέων προτύπων είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, με το πρότυπο «AGRO 8» θα πιστοποιούνται τα χοιρινά κρέατα που δεν περιέχουν αντιβιοτικά ή ορμόνες και προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί-σφαγεί με ορθές μεθόδους. Το «AGRO 9» θα πιστοποιεί τα προϊόντα που παράγονται σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 εφαρμόζοντας μόνο φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους. Το «AGRO 10» αναφέρεται στην πιστοποίηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, με στόχο να αναδειχθούν η παράδοση, ιστορία και γαστρονομία του εκάστοτε τόπου παραγωγής.

Το «AGRO 11» αφορά τα κρεατοσκευάσματα (π.χ. αλλαντικά) που προέρχονται από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, ενώ στο «AGRO 12» συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιημένα ψάρια λιμνοθάλασσας και ιχθυοκαλλιέργειας με εστίαση σε κανόνες για την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ιχνηλασιμότητα, την ποιότητα των ιχθυοτροφών, τις συνθήκες εκτροφής των ψαριών, την υγιεινή και ασφάλεια και τη διατήρηση της ποιότητάς των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

Τέλος, το «AGRO 2-5», που εντάσσεται στην ήδη επιτυχημένη σειρά των προτύπων «AGRO 2» του Οργανισμού, αφορά την πιστοποίηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων-τροφίμων, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα ελληνικά τρόφιμα, στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Είμαι σίγουρος ότι η αγορά και οι καταναλωτές θα εμπιστευτούν τα νέα αυτά σήματα, ενισχύοντας στην πράξη τη στροφή προς τα ποιοτικότερα και υγιεινότερα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα».

Με στόχο να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα εκπόνησε έξι νέα φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα πιστοποίησης.

Τα νέα αυτά πρότυπα θα είναι διαθέσιμα στην αγορά περί τα τέλη του  2021. Την εφαρμογή των νέων αυτών προτύπων AGRO θα επιβλέπει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν και δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων.

Τα έξι νέα σήματα πιστοποίησης αφορούν:

  • Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2)
  • Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8)
  • Προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9)
  • Τοπικά προϊόντα (AGRO 10)
  • Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11)
  • Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ