Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Δ.Τ.ΣΕΒΕ: Καθοδική η πορεία των εξαγωγών τον Ιούλιο 2023 με μείωση 14,5%

Μείωση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.09.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και στο α’ επτάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, η μείωση διαμορφώθηκε σε 14,5% τον Ιούλιο (2023/2022) και σε 3,0% στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος (2023/2022). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές διαμορφώθηκαν σε μείωση 5,6% (Ιούλιος 2023/2022) και σε αύξηση 4,3% (Ιανουάριος-Ιούλιος 2023/2022). Αναλυτικά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.266,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2023 έναντι €4.992,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2022 καταγράφοντας μείωση κατά €725,9 εκατ., δηλαδή 14,5%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €6.721,0 εκατ. φέτος έναντι €8.098,6 εκατ. πέρυσι (μείωση €1.377,6 εκατ. | 17,0%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.454,7 εκατ. φέτος έναντι €3.106,4 εκατ. πέρυσι (μείωση €651,7 εκατ. | 21,0%).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιουλ 23*Ιουλ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές4.266,34.992,2-725,9-14,5%
Εισαγωγές6.721,08.098,6-1.377,6-17,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.454,7-3.106,4651,7-21,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα παραμένει ίδια ακόμη κι αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,6% (δηλαδή €175,4 εκατ.), οι εισαγωγές κατά 3,9% (δηλαδή €201,7 εκατ.) και το εμπορικό έλλειμμα κατά 1,3% (δηλαδή €26,3 εκατ.).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιουλ 23*Ιουλ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές2.947,23.122,6-175,4-5,6%
Εισαγωγές5.023,05.224,7-201,7-3,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.075,8-2.102,126,3-1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις στο α’ επτάμηνο του 2023 παρατηρείται μείωση των εξαγωγών κατά €918,0 εκατ., δηλαδή 3,0% καθώς από €31.028,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 ανήλθαν σε €30.110,2 εκατ. φέτος, αλλά και μείωση των εισαγωγών από €52.228,8 εκατ. πέρυσι σε €47.457,7 εκατ. φέτος (ήτοι €4.771,1 εκατ. | 9,1%, Πίνακας 3). Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €17.347,5 εκατ. βελτιωμένο κατά €3.853,1 εκατ., δηλαδή 18,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.208,9 εκατ., αυξημένες κατά 4,3%, δηλαδή €878,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €35.165,8 εκατ. (μειωμένες κατά 1,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €13.956,9 εκατ. (μειωμένο κατά 9,7%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Ιουλ 23*Ιαν-Ιουλ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές30.110,231.028,2-918,0-3,0%
Εισαγωγές47.457,752.228,8-4.771,1-9,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-17.347,5-21.200,63.853,1-18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€395,9 εκατ., δηλαδή 8,1%), πρώτων υλών (€116,9 εκατ., δηλαδή 10,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€70,1 εκατ., δηλαδή 16,5%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€443,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), χημικών (€112,9 εκατ., δηλαδή 3,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€302,1 εκατ., δηλαδή 11,1%), διάφορων βιομηχανικών (€103,1 εκατ., δηλαδή 5,1%), λιπών και ελαίων (€573,4 εκατ., δηλαδή 115,8%) και ποτών και καπνών (€164,2 εκατ., δηλαδή 26,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Ιουλ 23*Ιαν-Ιουλ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή8.990,911.007,3-2.016,4-18,3%
Βιομηχανικά4.500,94.896,8-395,9-8,1%
Τρόφιμα4.499,54.056,4443,110,9%
Χημικά3.757,63.644,7112,93,1%
Μηχ/τα-Οχήματα3.036,42.734,3302,111,1%
Διαφ. Βιομηχανικά2.124,22.021,1103,15,1%
Λίπη-Έλαια1.068,6495,2573,4115,8%
Πρώτες Ύλες987,41.104,3-116,9-10,6%
Ποτά-Καπνά789,6625,4164,226,2%
Μη ταξινομημένα355,2425,3-70,1-16,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**21.119,420.003,51.115,95,6%
Σύνολο**30.110,331.010,8-900,5-2,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιουλ 23*Ιουλ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή1.333,01.824,0-491,0-26,9%
Τρόφιμα658,9606,652,38,6%
Βιομηχανικά618,2758,3-140,1-18,5%
Χημικά552,6536,116,53,1%
Μηχ/τα-Οχήματα397,6392,25,41,4%
Διαφ. Βιομηχανικά318,1306,112,03,9%
Ποτά-Καπνά131,289,341,947,0%
Πρώτες Ύλες105,5168,8-63,3-37,5%
Λίπη-Έλαια101,771,230,542,8%
Μη ταξινομημένα49,352,5-3,2-6,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**2.933,12.981,0-47,9-1,6%
Σύνολο4.266,14.805,0-538,9-11,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στο α’ επτάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) αυξήθηκαν κατά 3,7% με το μερίδιό τους να φτάνει το 58,1%, ενώ, αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 10,8% (κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών πετρελαιοειδών) με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 41,9%.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ