Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Δ.Τ. ΣΕΒΕ: Αύξηση 11,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2024

Αύξηση 11,1% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο 2024 με εντυπωσιακή βελτίωση των εξαγωγών στους περισσότερους κλάδους

O ΣEBE σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Απρίλιο έκλεισε ο Απρίλιος του 2024 με αυτές να αγγίζουν τα €4.467,1 εκατ. έναντι €4.019,4 εκατ. τον Απρίλιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €447,7 εκατ., δηλαδή 11,1%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €1.238,3 εκατ. (δηλαδή 19,8%) και ανήλθαν σε €7.480,0 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €790,6 εκατ. (δηλαδή 35,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.012,9 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Απρ 24*Απρ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές4.467,14.019,4447,711,1%
Εισαγωγές7.480,06.241,71.238,319,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.012,9-2.222,3-790,635,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών φαίνεται να διαγράφει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ύψους €463,1 εκατ. (δηλαδή 17,0%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €3.191,1 εκατ., ενώ ταυτόχρονα αυτή των εισαγωγών αυξάνεται κατά €970,2 εκατ. (δηλαδή 20,5%) και τελική αξία τα €5.700,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα και εδώ αυξάνεται κατά €507,1 εκατ. (δηλαδή 25,3%) και να ανέρχεται σε €2.509,0 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Απρ 24*Απρ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές3.191,12.728,0463,117,0%
Εισαγωγές5.700,14.729,9970,220,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.509,0-2.001,9-507,125,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η συνεχής καθοδική πορεία των εξαγωγών τους τελευταίους μήνες αποτυπώνεται με τα στοιχεία, συνολικά του α’ τετράμηνο του 2024 όπου οι εξαγωγές είναι μειωμένες κατά 6,0%, δηλαδή €1.066,3 εκατ., με την αξία τους να φτάνει τα €16.805,7 εκατ. συγκριτικά με το α’ τετράμηνο του 2023. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 1,4%, δηλαδή €373,6 εκατ. και διαμορφώνονται σε €27.802,8 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €10.997,1 εκατ. (αυξημένο κατά €1.439,9 εκατ. | 15,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €11.821,4 εκατ. (μειωμένες κατά 3,3%), οι εισαγωγές σε €20.833,9 εκατ. (αυξημένες κατά 4,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €9.012,5 εκατ. (αυξημένο κατά 17,3%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Απρ 24*Ιαν-Απρ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές16.805,717.872,0-1.066,3-6,0%
Εισαγωγές27.802,827.429,2373,61,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο-10.997,1-9.557,2-1.439,915,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο αξιοσημείωτα θετική φαίνεται η πορεία των εξαγωγών με τους περισσότερους κλάδους να εμφανίζουν αύξηση των εξαγωγών τους συγκριτικά με τον Απρίλιο 2023. Μοναδική πτώση παρουσιάζεται στον κλάδο των λιπών και ελαίων αλλά και σε αυτόν των πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, σε όλη τη πορεία του α’ τετραμήνου του 2024 σταθερή βελτίωση παρουσιάζει για ακόμη μια φορά ο κλάδος των τροφίμων(€2.732,1εκατ., δηλαδή 10,2%), των ποτών και καπνών (€453,4 εκατ., δηλαδή 14,0%) αλλά και αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων (€179,6 εκατ., δηλαδή 334,9%). Αντίθετα, καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών των πετρελαιοειδών (€5.244,2 εκατ., δηλαδή 10,9%), των βιομηχανικών (€2.356,1 εκατ., δηλαδή 9,4%), των χημικών (€2.113,3 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.577,3 εκατ., δηλαδή 6,4%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.178,4 εκατ., δηλαδή 0,1%), των πρώτων υλών (€593,7 εκατ., δηλαδή 8,0%), των λιπών και ελαίων (€377,5 εκατ., δηλαδή 48,7%)

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Απρ 24*Ιαν-Απρ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή5.244,25.885,5-641,3-10,9%
Τρόφιμα2.732,12.480,0252,110,2%
Βιομηχανικά2.356,12.601,3-245,2-9,4%
Χημικά2.113,32.205,4-92,1-4,2%
Μηχ/τα-Οχήματα1.577,31.684,5-107,2-6,4%
Διάφ. Βιομηχανικά1.178,41.179,6-1,2-0,1%
Πρώτες Ύλες593,7645,1-51,4-8,0%
Ποτά -Καπνά453,4397,755,714,0%
Λίπη – Έλαια377,5735,8-358,3-48,7%
Μη ταξινομημένα179,641,3138,3334,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**11.561,411.970,8-409,4-3,4%
Σύνολο**16.805,617.856,3-1.050,7-5,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Απρίλιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Απρ 24*Απρ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή1.342,31.351,4-9,1-0,7%
Τρόφιμα757,6606,3151,325,0%
Βιομηχανικά690,5592,897,716,5%
Χημικά556,1447,3108,824,3%
Μηχ/τα-Οχήματα410,9375,735,29,4%
Διάφ. Βιομηχανικά285,9275,510,43,8%
Πρώτες Ύλες159,2131,827,420,8%
Ποτά-Καπνά135,697,338,339,3%
Λίπη-Έλαια81,1125,9-44,8-35,6%
Μη ταξινομημένα48,111,436,7323,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**3.125,02.663,9461,117,3%
Σύνολο**4.467,34.015,3452,011,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023/2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, αύξηση κατά 1,2% κατέγραψαν οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες ενώ κατά 11,1% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ (27). Το μερίδιο για την ΕΕ (27) ανήλθε σε 55,2% και για τις Τρίτες Χώρες σε 44,8%.

Πληροφορίες: Τάνια Ζιάκα, [email protected]

Με εκτίμηση, Ζιάκα Τάνια Γραμματεία Διοίκησης

 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ