Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ιστοσελίδα https://transpay.opekepe.gr/ δημοσιεύονται τα ονόματα αυτών που παίρνουν επιδότηση. Εδώ μέσα είναι όλα τα ονόματα και των αγροτών συμπεριλαμβανομένων αυτούς που παίρνουν πολύ υψηλές επιδοτήσεις αλλά και των πολιτικών όπως του κ.Κυριάκου Μητσοτάκη που γράφηκε πρόσφατα.

Ο κατάλογος µε όλα τα ονόµατα δικαιούχων των ενισχύσεων της ΚΑΠ για το 2021, είναι από ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ που βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα https://transpay.opekepe.gr/, όπου τα στοιχεία είναι προσβάσιµα προς όλους, σύµφωνα µε κοινοτική υποχρέωση βάσει του Κανονισµού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στα ποσά γίνεται πρόσθεση και του πρασίνισµατος, που είναι περίπου ίσο µε το 50% του ποσού της βασικής ενίσχυσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  • Τα στοιχεία θα παραμένουν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.
  • Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.
  • Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 & 13 του Ν.2472/1997.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές επιλογές αναζήτησης για να περιορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

Υπεύθυνος δημοσιοποίησης: Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων

https://transpay.opekepe.gr/

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ