Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

«Δημιουργία αγροκτήματος για τις εκπαιδευτικές ερευνητικές ανάγκες της Γεωπονικής στο Μεσολόγγι»

Ερώτησε κατέθεσε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για την σχολή στο Μεσολόγγι, αναλυτικότερα :

ΘΕΜΑ:      «Δημιουργία αγροκτήματος για τις εκπαιδευτικές ερευνητικές ανάγκες της Γεωπονικής στο Μεσολόγγι»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες, επισημαίνεται η αδήριτη ανάγκη δημιουργίας στο Μεσολόγγι αγροκτήματος για τις εκπαιδευτικές ερευνητικές ανάγκες του νεοϊδρυθέντος τμήματος της Σχολής Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, κατά το πρότυπο του αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο, με την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή και σταυλικές εγκαταστάσεις, όπου θα εκτρέφονται ζώα εκλεκτής ράτσας, προκειμένου για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και την έρευνα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η λειτουργία του ως άνω αγροκτήματος θα συμβάλλει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των πλούσιων και ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς παραγωγής στον κλάδο της εκτροφής ζώων και στην παραγωγή εκλεκτών διατροφικών προϊόντων κρέατος και γάλακτος. Τα δε παραγόμενα ζωικά προϊόντα, έχοντας την σφραγίδα του Πανεπιστημίου, θα προωθούνται πιο εύκολα στις διεθνείς αγορές και θα βγάλουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή από την χρόνια παρακμή, που την μαστίζει, οδηγώντας την στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Εν κατακλείδι, οι συγκυρίες, αυτή την περίοδο, που η έλλειψη τροφών διεθνώς αρχίζει και παίρνει δραματικές διαστάσεις σε χώρες κυρίως του τρίτου κόσμου, συνηγορούν στην υιοθέτηση και προώθηση της ως άνω πρότασης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την προώθηση της πρότασης δημιουργίας αγροκτήματος στην ανωτέρω περιοχή, προκειμένου για τις εκπαιδευτικές ερευνητικές ανάγκες της προαναφερθείσης σχολής, ώστε να εξέλθουν, τόσο η πόλη, όσο και η ευρύτερη περιοχή από την χρόνια παρακμή;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ