Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Αρνητική επίπτωση έχει η ΚΥΑ απόσταξης στον οινικό κλάδο

Η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει σε δτ ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1903/194939/22.9.2021 (ΦΕΚ Β 3275/23.7.2021), καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της Απόσταξης κρίσης για το 2021.

                Σύμφωνα με την απόφαση, όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ, κάθε οινοποιείο δύναται να αποστάξει έως 8.000 hl  oίνου (800 tn), με ηλεκτρονικό αίτημα που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από 23 έως 29 Ιουλίου 2021.

                Παρά την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της ΚΕΟΣΟΕ προς το Υπ.Α.Α.Τρ για την αναγκαιότητα διαφοροποίησης των τιμών για την Απόσταξη κρίσης ανάλογα με τις καταβληθείσες τιμές στα προσκομιζόμενα σταφύλια, οι τιμές οίνων για απόσταξη όχι μόνο δεν διαφοροποιήθηκαν, αλλά αντίθετα μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να ωφελούνται μόνο  όσοι κατέβαλλαν χαμηλές τιμές σταφυλιών το 2020. Έτσι οι συνεταιρισμοί που υιοθέτησαν την πολιτική στήριξης των αμπελουργών με αξιοπρεπείς τιμές σταφυλιών το 2020, δεν έχουν κανένα κίνητρο να αποστάξουν, αφού οι τιμές απόσταξης δεν καλύπτουν ούτε το κόστος μεταποίησης των σταφυλιών σε οίνο.

                Συγκεκριμένα για τους οίνους χωρίς Γεωγραφική ΄Ένδειξη το υπουργείο αποφάσισε να μειώσει τις τιμές κατά 12,5%, ευνοώντας τους οινοποιούς που αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τη σταφυλική παραγωγή με αποτέλεσμα να εξωθούν τους αμπελουργούς στην εγκατάλειψη των αμπελουργικών τους εκμεταλλεύσεων. Όσον αφορά τις τιμές απόσταξης οίνων με ΠΟΠ , ΠΓΕ και γλυκών οίνων ,οι τιμές παραμένουν ίδιες με την περσυνή χρονιά.

                Κατά τα άλλα εισάγονται επί πλέον κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν την παραληφθείσα παραγωγή, τα αποθέματα και τη μεταξύ τους σχέση.

Επίσης επιφέρονται αλλαγές στα συμφωνητικά με τον Αποσταγματοποιό αφού το κάθε συμφωνητικό θα αναφέρεται σε μια κατηγορία οίνου, σε ένα χρώμα και για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη σε έναν αλκοολικό βαθμό. Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να αποστάξει οίνο χωρίς ΓΕ λευκό 11% και λευκό 13% θα συνάψει δύο συμφωνητικά. Εάν θέλει να αποστάξει  ΠΓΕ λευκό και ΠΓΕ ερυθρό θα συνάψει άλλα δύο συμφωνητικά, δηλαδή συνολικά θα συνάψει  4 συμφωνητικά .

Κάθε συμφωνητικό με αυτόν τον τρόπο θα συνοδεύεται από το δικό του δελτίο ανάλυσης, για κάθε κατηγορία οίνου, χρώμα και για τους οίνους χωρίς ΓΕ για κάθε αλκοολικό βαθμό.

ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ