Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Αρνητική απάντηση για επιλαχόντες Σχεδίων Βελτίωσης από υφυπ. Γ.Οικονόμου

Κατόπιν αναφοράς -ερώτησης του βουλευτή ΝΔ Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη , αρνητική απάντηση έστειλε ο υφυπουργός κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑ:«Ένταξη επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης»

 ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1329/3-2-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Βασιλειάδης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι τομεακό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της Χώρας, στις οποίες έχουν εκχωρηθεί συγκεκριμένα Μέτρα και ∆ράσεις του, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους. Στα Μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης (∆ράσεις 4.1.1 και 4.1.3 οι οποίες έχουν προκηρυχθεί), για το οποίο σε συνέχεια του σημαντικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από υποψήφιους επενδυτές, δόθηκε η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων, εξαντλώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ. Συνέπεια της συγκεκριμένης απόφασης ήταν το συνολικό ύψος των δεσμευμένων πόρων να κυμανθεί περίπου στα 615 εκ. ευρώ, από περίπου 316 εκ. ευρώ, που ήταν αρχικά η πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια βαθμολογούνται και κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία που λαμβάνουν και από αυτές εγκρίνονται όσες καλύπτονται από το όριο πιστώσεων. Τα ανωτέρω είναι γνωστά στους υποψηφίους, καθώς προβλέπονται σαφώς στην πρόσκληση και με δεδομένο ότι, κατά το στάδιο σύνταξης των μελετών τους ενημερώνονται διεξοδικά για τα μόρια που λαμβάνουν και την πιθανότητα να μην καλυφθούν από τις πιστώσεις.

∆εδομένου ότι, αφενός οι πόροι της δράσης σχεδόν διπλασιάστηκαν και αφετέρου λόγω του προχωρημένου της προγραμματικής περιόδου έχει δεσμευτεί το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η διαχείριση δε των εναπομείναντων πόρων τίθενται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση λαμβανομένης και της επιτακτικής ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Στις ανάγκες επίσης, πρέπει να προστεθούν και αυτές της εξισωτικής αποζημίωσης, μέτρο που για τις πληρωμές δικαιούχων τα έτη 2021-2023 απαιτεί πόρους της τάξης των 240 εκ. ευρώ ετησίως και οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, μέσα από ανακατανομή τους μεταξύ μέτρων του ΠΑΑ στις επόμενες τροποποιήσεις του.

– 2 – Τα ανωτέρω προκύπτουν αναλυτικότερα και από τη σχετική αλληλογραφία της ΕΥ∆ ΠΑΑ με τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) της Ε.Ε., καθώς και από τις κατευθυντήριες οδηγίες χρηστής διαχείρισης της Ε.Ε. σχετικά με το θέμα επιλαχόντων.

Πιο συγκεκριμένα, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι η ένταξη των επιλαχόντων στο πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι εφικτή μόνο εάν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο της περιόδου και της ίδιας προκήρυξης, που υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αξιοποιήθηκε μέσω του διπλασιασμού σχεδόν των διατιθέμενων πόρων της προκήρυξης, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Επίσης, οι πόροι του ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020 έχουν δεσμευτεί στο σύνολο τους και συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ώστε, είτε να προστεθούν στο μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης και να ενταχθούν επιπλέον επιλαχόντες, είτε να γίνει νέα προκήρυξη.

Παράλληλα, οι νέοι πόροι για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 θα πρέπει να κατευθυνθούν σε νέες προκηρύξεις μεταξύ των οποίων και Σχεδίων Βελτίωσης (με ψηφιακό και πράσινο προσανατολισμό, καθώς προέρχονται από τη νέα ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης και χορηγούνται με συγκεκριμένη στόχευση. Καταληκτικά και ως συμπέρασμα όλων των ανωτέρω, η ένταξη των επιλαχόντων από προκηρύξεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχουν εξαντλήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις τους, δεν φαίνεται να αποτελεί εφικτή επιλογή.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ ΠΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Δείτε την αναφορά βουλευτή Βασιλειάδη

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Δείτε την απάντηση υφυπουργού κ.Οικονόμου

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ