Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Απάντηση και διεκδικήσεις των πυρόπληκτων μελισσοκόμων της Β Ευβοιας

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 17/09/21

 <<Πακέτο Μέτρων Στήριξης των Μελισσοκόμων των Πυρόπληκτων Περιοχών>>

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ιστιαίας  <<  Η ΚΥΨΕΛΗ>>  που  εκπροσωπεί όλους τους μελισσοκόμους των  πυρόπληκτων δήμων Ιστιαίας – Λ Αιδηψού και Αγ Άννας – Λίμνης – Μαντουδίου ανέλαβε τις δράσεις .

Από τις 17/8/21,  μετά από γενική συνέλευση, είχε προτείνει και απαιτήσει έκτακτα και μόνιμα  μέτρα στήριξης  για τη μελισσοκομία και  συμμετοχή των μελισσοκόμων στην ανάκαμψη της περιοχής .

Στις  29/9/21 είχαμε πάλι γενική συνέλευση για να αξιολογήσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης και να προβάλουμε τις διεκδικήσεις μας .

Η Γενική συνέλευση κατέληξε ότι τα μέτρα είναι μία καλή έκθεση ιδεών , με καλές προτάσεις σε κάποιους τομείς αλλά κανένα πρακτικό αποτέλεσμα ( εκτός από την αποζημίωση των ασφαλισμένων μελισσιών από τον ΕΛΓΑ)  αφού δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα καμία εφαρμοστική υπουργική απόφαση .

Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν απαντά στα δύο βασικά αιτήματα που είναι Έκτακτα  και Μόνιμα μέτρα στήριξης.

Απαντάμε  στα μέτρα ένα προς ένα  αλλάζοντας  λίγο τη σειρά για να αναδειχθούν τα δύο πιο βασικά αιτήματα

2ον. Κάλυψη από τον ΕΛΓΑ των απωλειών σε μελισσοσμήνη λόγω αναγκαστικής μεταφοράς. Ο ΕΛΓΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών (όπου μελισσοκόμοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τις κυψέλες τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι τη νύχτα), θα αποζημιώσει και τους ασφαλισθέντες μελισσοκόμους που υπέστησαν απώλεια στα μελισσοσμήνη τους (και όχι στις κυψέλες).

Τα μελίσσια  μεταφέρθηκαν αναγκαστικά  κατά την ημέρα ,και τοποθετήθηκαν μακριά  από τη πυρκαγιά σε άλλες   τοποθεσίες .   Ο καπνός τα αποδιοργάνωσε για 15 ημέρες και  πολλά από αυτά  πέθαναν .  Όσα έχουν επιζήσει δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν το χειμώνα.  Γι ΄αυτό ζητούμε να βγει πολύ γρήγορα υπουργική απόφαση για ελέγχους από τον ΕΛΓΑ. Τα μελίσσια που πεθαίνουν πρέπει να απομακρύνονται από το μελισσοκομείο  και τα πολύ αδύνατα συνενώνονται με άλλα . Αν ο έλεγχος καθυστερήσει δεν θα αποδώσει τίποτα στους μελισσοκόμους των δύο δήμων . Η αποζημίωση να γίνει μετά από  ελέγχους σε κάθε μελισσοκομείο ή να εκτιμηθεί η ζημιά και να δοθεί οριζόντια αποζημίωση  σε όλους τους ασφαλισμένους μελισσοκόμους.

 6ον. Παροχή μελισσοτροφής για τη χειμερινή περίοδο. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, αλλά και με ιδιώτες, διαμορφώνεται ένα σχήμα στήριξης των μελισσοκόμων των πυρόπληκτων περιοχών για τη συντήρηση του μελισσιού, μια και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν τη χωρίς περαιτέρω στήριξη συντήρηση της παραγωγής.

Διαπιστώνεται ότι<< οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν τη χωρίς περαιτέρω στήριξη συντήρηση της παραγωγής>>. Επομένως θα παρέχεται μελισσοτροφή για τη χειμερινή περίοδο.  Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα κιλό και τα μελίσσια είναι ζωντανοί οργανισμοί και χρειάζονται τροφή . Μετά από  τις προσπάθειες του Συνεταιρισμού, ο όμιλος εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ έκανε γενναιόδωρη προσφορά 150 τόνων προς όλους τους μελισσοκόμους που θα είναι γραμμένοι στο νέο μελισσοκομικό  μητρώο. Με τα στοιχεία που κατάφερε να συγκεντρώσει ο συνεταιρισμός αφορά 14000 μελίσσια. Αν από το μελισσοκομικό μητρώο προκύψει  σημαντικός αριθμός περισσότερων μελισσιών, η πολιτεία οφείλει  να συμπληρώσει τις τροφές που χρειάζονται  για το φετινό χειμώνα προσφέροντας     12 ευρώ ανά μελίσσι σε τροφές για τα επιπλέον μελίσσια . 

Το ποιο βασικό  μας αιτήματα είναι τα μόνιμα μέτρα οικονομικής στήριξης  

Είχαμε ζητήσει οι δύο  πυρόπληκτοι δήμοι να ενταχθούν  στο καθεστώς των νησιών και να λαμβάνει ο μελισσοκόμος για κάθε δηλωμένο μελίσσι 12 ευρώ  ,χωρίς να μειωθεί η επιδότηση στους νησιώτες.  

Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρωγή ή σε  οποιοδήποτε άλλο.  Το πρόγραμμα αυτό  να ισχύει για  όσα  χρόνια χρειάζεται να ανακάμψει το περιβάλλον και η μελισσοκομία να γίνει βιώσιμη 

1ον. Άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ προχωρά, σε συνέχεια των σχετικών ελέγχων και εκτιμήσεων επί των ζημιών, στην άμεση -εντός των επόμενων εβδομάδων- χορήγηση αποζημίωσης των ασφαλισθέντων στον οργανισμό, η οποία θα αντιστοιχεί στο 100% της προβλεπόμενης κάλυψης, δηλαδή 84 ευρώ για κάθε κυψέλη, περιλαμβάνοντας και τα μελισσοσμήνη αυτής.

Μας ικανοποιεί αρκεί η χορήγηση της αποζημίωσης να γίνει άμεσα 

3ον. Κάλυψη από τον ΕΛΓΑ και των απωλειών μετακινούμενων μελισσοκόμων. Ο ΕΛΓΑ, στο πλαίσιο των ενεργειών του για τη στήριξη όσων επλήγησαν και δικαιούνται αποζημίωσης, προσαρμόζει τη διαδικασία του στις εν λόγω συνθήκες, με αποτέλεσμα και οι μετακινούμενοι -προς τις πυρόπληκτες περιοχές- μελισσοκόμοι που έχασαν τα μελίσσια τους στις πυρκαγιές να μπορούν να δηλώσουν τις απώλειές τους στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στις πυρόπληκτες περιοχές, να υποβληθούν σε ελέγχους και να βεβαιώσουν -με σχετική τεκμηρίωση- τη μετακίνηση και τοποθέτηση στην πυρόπληκτη περιοχή

Μας ικανοποιεί

4ον. Επιχορήγηση των μελισσοκόμων για την απώλεια εξοπλισμού, πρώτων υλών και μέσων παραγωγής από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις επιτροπές κρατικής αρωγής, παρέχει επιχορήγηση που ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς και αφορά ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά σε στοιχεία ενεργητικού (με εξαίρεση τις κυψέλες), όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Μας ικανοποιεί     Δεν έχουμε πληροφορία για μελισσοκόμους με τέτοια ζημιά

5ον. Ειδική πρόβλεψη για την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων,μέσω ειδικής πρόβλεψης, ενισχύει καθοριστικά την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (Δράση 3.2) που επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, για τους πληττόμενους νομάδες-μελισσοκόμους θα επιτραπεί η ένταξη στην εν λόγω δράση των μελισσοκόμων με τουλάχιστον 30 κατεχόμενες/ασφαλισμένες κυψέλες, ενώ θα ληφθεί μέριμνα ειδικά για τους μελισσοκόμους των πυρόπληκτων περιοχών ως προς το ύψος της ενίσχυσης.

Μας ικανοποιεί 

α.  Με την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνει και τους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους γιατί με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί απαιτείται μετακίνηση όλων των μελισσιών.

β.  Να μην απαιτείται  εισόδημα  5000 Ευρώ .

γ.  Για τους δύο δήμους να διπλασιαστει το ύψος της ενίσχυσης. 

7ον. Συμβολαιακή Μελισσοκομία για τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τραπεζικών ιδρυμάτων, διαμορφώνεται ένα σχήμα συμβολαιακής μελισσοκομίας, βάσει του οποίου το τραπεζικό ίδρυμα συνάπτει δανειακή σχέση τόσο με τους παραγωγούς, όσο και με τη μεταποιητική επιχείρηση, ώστε μέσα από τη χορήγηση «ανοικτής» πίστωσης για την κάλυψη σημαντικού μέρους του κόστους παραγωγής να προχωρά η παραγωγική διαδικασία και ο παραγωγός να ανταποκρίνεται έναντι της συμφωνίας με την επιχείρηση.

Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια διαδικασία υπό αυτές τις συνθήκες

8ον. Δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων στις πυρόπληκτες περιοχές. Από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τους τοπικούς μελισσοκομικούς συλλόγους -και ιδιαιτέρως με την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος- και την τοπική αυτοδιοίκηση, δρομολογείται η δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων, όπου θα πραγματοποιείται αειφόρος διαχείριση και προστασία της αυτοφυούς μελισσοκομικής χλωρίδας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μελισσιών που εγκαθίστανται στα όρια του πάρκου.

Μελισσοκομικά πάρκα γίνονται σε περιοχές που έχουν μελισσοκομικό ενδιαφέρον π.χ ανθοφορίες μελιττοφορίες. Στις καμένες περιοχές δεν γίνονται μελισσοκομικά πάρκα. Αυτά μπορούν να δημιουργηθούν στις  περιοχές από το Μαντούδι μέχρι τα Ψαχνά

  9ον. Φύτευση μελισσοκομικών φυτών διαδοχικής ανθοφορίας κατά την αποκατάσταση του δάσους στις πυρόπληκτες περιοχές. Συγκεκριμένα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πρόγραμμα της αποκατάστασης και αναδάσωσης των καμένων περιοχών -όπως αυτές της Β. Εύβοιας- θα συμπεριλαμβάνονται και μελισσοκομικοί θάμνοι και δένδρα που υπήρχαν στις καμένες περιοχές και δεν μπορούν να αναβλαστήσουν μόνα τους και τα οποία ενδείκνυται να φυτευτούν στα πρανή των αγροτικών-δασικών δρόμων.

Το φυσικό περιβάλλον καλό είναι να αφεθεί να ανακάμψει μόνο του. Όπου όμως χρειάζονται  παρεμβάσεις π.χ δενδροφυτεύσεις σε περιαστικές περιοχές, στα πρανή των αγροτικών – δασικών δρόμων,  να φυτευτούν αποκλειστικά μελισσοκομικά φυτά που δεν καίγονται εύκολα και  θα υποδειχθούν από τους μελισσοκόμους και τα δασαρχεία της περιοχής π.χ Χαρουπιά , Ευκάλυπτος , Αρμυρίκι , Καστανιά , Φλαμουριά   

10ον. Προσεκτική μελισσοκομική αξιοποίηση των δασών της Εύβοιας. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και υπό την εποπτεία και παρακολούθηση των δασαρχείων της Εύβοιας, οι δασικοί δρόμοι θα καταστούν πλήρως προσβάσιμοι για τους μελισσοκόμους, οι οποίοι -μετά από υπόδειξη από τα δασαρχεία και με σχετική γνωστοποίηση- θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την εγκατάσταση των μελισσιών τους συγκεκριμένα σημεία που θα τους υποδειχθούν.

Με  υπουργική απόφαση  να υποχρεωθούν τα δασαρχεία στους δρόμους που θα  ανοίξουν μέσα στα δάση για πυρόσβεση να δημιουργούν  παράδρομους που να οδηγούν σε εκτάσεις από 300 τμ έως 1000 τμ (ασκεπείς ή με δέντρα)   στις οποίες μετά τον καθαρισμό από  τη χαμηλή βλάστηση να μπορούμε  να τοποθετήσουμε  τα μελίσσια μας.  Επίσης  μπορεί να ανοίγονται δρόμοι αποκλειστικά για μελισσοκομική χρήση 

11ον. Επιδότηση στοχευμένων ακτοπλοϊκών μετακινήσεων για τη νομαδική μελισσοκομία. Ειδικότερα, υπό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα προώθησης της νομαδικής μελισσοκομίας προς συγκεκριμένα νησιά και νησιωτικές περιοχές της χώρας, μέσω της επιδότησης της ακτοπλοϊκής μετακίνησης, για μελισσοκόμους που είτε έχουν την έδρα τους εντός των πυρόπληκτων περιοχών, είτε έχουν την έδρα τους εκτός των πυρόπληκτων περιοχών, αλλά δραστηριοποιούνταν εντός.

Μας ικανοποιεί

Να εκδοθεί  υπουργική απόφαση που να καθορίζει ικανοποιητική έκπτωση στα τιμολόγια  των πλοίων στις γραμμές Αιδηψός – Αρκίτσα   και  Αγιόκαμπος  – Γλύφα.

12ον. Δημιουργία ειδικού καθεστώτος για την αποκατάσταση των μελισσιών με την ένταξή τους στο προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΛΓΑ και της Περιφέρειας, σε πυρόπληκτες περιοχές όπου καταστράφηκαν μελίσσια και για τις περιπτώσεις εκτός του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου, θα παρασχεθεί σχετική ενίσχυση σε κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους για να αποκαταστήσουν μέρος της απώλειάς τους από τις πυρκαγιές -κατόπιν πειστικής τεκμηρίωσης- με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μελισσιών τους -όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την αποκατάσταση- θα παραμείνει ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο -τουλάχιστον- για την επόμενη πενταετία.

Μας ικανοποιεί

Να διευκρινιστεί με υπουργική απόφαση το ειδικό καθεστώς , και να περιλαμβάνει και  τους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους. Η αποκατάσταση της απώλειας να είναι σε τιμές αγοράς.

Ακόμη επειδή φέτος  οι μελισσοκόμοι τις περιοχής δεν έχουν καθόλου εισόδημα , να λάβουν όλοι  έκτακτη οικονομική ενίσχυση και τη βοήθεια των 3,37 Ευρώ ανά κυψέλη  λόγω κοροναϊού. 

13ον. Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μελισσοκομίας στην Ελλάδα. Υπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων, αλλά και παραγωγών και ειδικών, δρομολογείται η δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μελισσοκομίας στην Ελλάδα – με έδρα των εργασιών της την Εύβοια.

Μας ικανοποιεί

Με υπουργική απόφαση να  ανατεθεί  στην Εθνική  Επιτροπή   να εκπονήσει  εθνικό σχέδιο δράσης για την  ανάπτυξη της μελισσοκομίας, το οποίο  είναι απαραίτητο για την βιώσιμη ανάπτυξη της μελισσοκομίας πάνω σε σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και να έχει την φροντίδα της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου.

Ιστιαία  13 Οκτωβρίου 2021

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ