Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Ανάληψη δράσης για σταθεροποίηση του κλάδου – Φρούτα στα σχολεία

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του συνδέσμου Incofruit Hellas και του ειδικού συμβούλου Γεώργιου Πολυχρονάκη, αναφέρεται αναλυτικά:

Συνεχίσθηκε με καλούς ρυθμους  η ροή των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών Οι φράουλες των οποίων η ζήτηση εξακολουθεί να είναι  αυξημένη πλην όμως η συγκομιδή δεν ικανοποίησε την ζήτηση λόγω έλλειψης εργατικών χεριών

Οι εξαγωγές 1/1-13/5/2022 φράουλας ανέρχονται σε 58.685 έναντι 48.881 τόνων πέρυσι αυξημένες κατά 20,1% προδιαγράφοντας την επίτευξη ιστορικού ρεκόρ και για άλλη μια χρονιά

Οι εξαγωγές 1/1-13/5/2022 τομάτας παρουσιάζουν μια μείωση κατά -27,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδουμε την επισήμανση ότι το 72,9% και 9,4% των ποσοτήτων εξήχθησαν προς Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα

Εκ της αναλύσεως των στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ το 3μηνο του 2022 οι μέσες τιμές πώλησης προς Βουλγαρία ήταν 0,307 ευρώ/ανά κιλό και προς Ρουμανία 0,564 ευρώ/ανά κιλό όταν προς τους λοιπούς προορισμούς η τιμή πώλησης ανήλθε σε 1,165 ευρώ/κιλό ενώ το αντίστοιχο διάστημα εισήχθησαν 400 τόνοι με 1,733 ευρώ/ανά κιλό Παράλληλα οι εισαγωγές από 1/3 έως 5/5/2022 ανήλθαν σε 1.219 τόνους με τους 1.076 τ.το 12ημερο Μαϊου εκ των οποίων και 265 τόνοι από Αλβανία και 188 τ.από Τουρκία

«Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διακίνηση προϊόντων χωρίς προστιθέμενη αξία (είτε ατυποποίητων είτε υποτιμολογημένων ποιοτικά ή τιμολογιακά) που θα πρέπει να ερευνηθεί αρμοδίως».

Για τα πορτοκάλια η ροή εξαγωγών είναι πάρα πολύ χαμηλή, η ζήτηση είναι χαμηλότερη, η κατανάλωση επίσης και οι τιμές πιέζονται ακόμη περισσότερο

Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9-13/5/22 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 58.157 τ. – 22,4% έναντι πέρυσι  

Από 1/9/2021 έως και 13/5/2022 οι αναγγελίες φορτίων που καταχωρήθηκαν στο ΜΕΝΟ για εξαγωγή-διακίνηση ακτινιδίων , αφορούσαν 191.972 τόνους καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ τόσο σε αξία όσο και σε τονάζ   αυξημένες κατά 16,5% εκ των οποίων προς τρίτες εκτός ΕΕ Χώρες 55.306 τ. ήτοι 28,8% του συνόλου έναντι 45.733 τ. πέρσυ  

Ξεκίνησε η συγκομιδή εαρινών φρούτων και λαχανικών καρπουζιών και πεπονιών και βερικόκων , ροδακίνων κ.α.

Προτρέπονται οι  δημόσιες αρχές να αναλάβουν επείγουσες δράσεις για τη σταθεροποίηση του κλάδου των οπωροκηπευτικών

Ζητείται επείγουσα δράση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών παραγωγής και εμπορίου καθώς επιδεινώνεται η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναφέρονται σημαντικές αυξήσεις στο κόστος για logistics, εισροές όπως λιπάσματα, υλικά συσκευασίας και ενέργεια , και η συνολική έλλειψη εργατικού δυναμικού θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής και εμπορίας νωπών προϊόντων.

Ενώ ο κλάδος έδειξε την ανθεκτικότητά του τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας Covid, οι τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγούν σε κλιμακωτές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή, το εμπόριο και τις μεταφορές

Ο τομέας παρουσίασε αυξημένο κόστος σε πολλούς τομείς, όπως: στις τιμές των εμπορευματοκιβωτίων, στις μεταφορές με φορτηγά, έως και 100 τοις εκατό στο κόστος λιπασμάτων και σε τιμές ξυλοπαλετών και άλλων υλικών συσκευασίας

 Προτρέπονται οι  δημόσιες αρχές να αναλάβουν επείγουσες δράσεις για να δοθούν λύσεις για τη σταθεροποίηση του κλάδου των οπωροκηπευτικών με:

·       Την δημιουργία μηχανισμών σταθεροποίησης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των νωπών προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα σε όλους.(ενίσχυσης κόστους παραγωγής, συσκευασίας τυποποίησης, συντήρησης κ.α )

·       Την χορήγηση ενίσχυσης στις μεταφορές για τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς οπωροκηπευτικών με στόχο την άμβλυνση του διογκωμένου κόστους μεταφοράς

Οι ροές των εξαγωγών μας μέχρι 13/5/2022 παρουσιάζει μείωση έναντι της αντίστοιχης περσινής  της τάξης του -9.9%,

Βεβαίως προς Ουκρανία & Λευκορωσία καμιά δραστηριότητα δεν παρατηρείται αλλά η δραστηριότητα με τις γύρω χώρες συνεχίζεται βεβαίως με καθημερινή σχεδόν επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς

Φρούτα στα Σχολεία

Με έκπληξη διαπιστώνεται ότι κατά την υλοποίηση της διανομής φρούτων στα σχολεία την τρέχουσα σχολική περίοδο διανέμονται φρούτα , σε κάποια σχολεία, μη ελληνικής παραγωγής αλλά ακόμη και τρίτων εκτός Ε.Ε. χωρών Παραθέτουμε σχετική φωτογραφία χωρίς σχόλια

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ