Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: «Κόκκινο» από το Πρωτοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών


Σε διαδικασία υλοποίησης δράσεων για τη ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του βρίσκεται ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, μία ρύθμιση που αποτελεί βασική επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας για την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης, καθώς στα τέλη του 2023 το κεφάλαιο κίνησής της ήταν αρνητικό κατά 2,2 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. σε επίπεδο ομίλου), κυρίως λόγω των οφειλών ύψους 4,1 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και 3,7 εκατ. ευρώ προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ωστόσο, στα μέσα Μαρτίου η εισηγμένη είδε το αίτημά της για διευθέτηση των οφειλών της αυτών να απορρίπτεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, και πλέον ετοιμάζει εντός του προσεχούς διαστήματος την κατάθεση νέας αίτησης υπαγωγής για ρύθμιση των οφειλών της. Όμως δε μένει εκεί και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας νέου επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επέκταση του ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού και σε νέα προϊόντα, που εκτιμάται ότι θα καλύψει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Αγροτικού Οίκου Σπύρου έκλεισε το 2023 στα 15,5 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένος σε σχέση με τα 15,7 εκατ. του 2022, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν από τα 1,5 εκατ. ευρώ του 2022 στα 1,1 εκατ., ενώ το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 407.000 ευρώ το 2022.
ΠΗΓΗ: Σπ. Πιστικός- FOODREPORTER

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ