Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αύξηση τζίρου και κερδών

ΑΓΡ. ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΥΞΗΣΗ 23,4% ΣΤΟΝ ΤΖΊΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
– ΣΤΑ €1,3 ΕΚΑΤ. ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Τα €13 εκατ. άγγιξαν οι πωλήσεις του Αγροτικού Οίκου Σπύρου στο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 23,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό οφείλεται στις εξαγωγικές της επιδόσεις, κυρίως προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τομικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 40% από 36% το α’ εξάμηνο του 2021.
DATA – ΕΞΑΜΗΝΟ (σε €χιλ.)
Κύκλος εργασιών
2022: 12.901
2021: 10.540
Μεταβολή: 23,4%
Μικτό αποτέλεσμα
2022: 5.210
2021: 3.737
Μεταβολή: 39,4%
Αποτέλεσμα προ φόρων
2022: 1.522
2021: 349
Αποτέλεσμα μετά φόρων
2022: 1.311
2021: 251
ΠΩΛΗΣΕΊΣ ΕΞΑΜΗΝΟ (σε €χιλ.)
Ανά γεωγραφικό τομέα
Ελλάδα
2022: 7.081
2021: 7.738
Ε.Ε.
2022: 943
2021: 898
Λοιπές χώρες
2022: 4.877
2021: 1.815
ΚΑΝΟΝΊΚΑ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, οι οποίες πλέον ταξινομούνται σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες με βάση τους όρους των συμβάσεων. Μέχρι και την έγκριση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022
όλες οι δανειακές υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά.
ΔΕΝ ΕΥΝΟΕΊ ΤΟ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ
Όπως σημειώνεται, όμως, στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, “παρά την ουσιαστική
αύξηση του κύκλου εργασιών, το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, δεν του έχουν επιτρέψει να επιτύχει την αναμενόμενη διείσδυση σε νέες αγορές που θα επιφέρουν συνεχιζόμενη και ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών γεγονός που θα αποτυπωθεί και στηνκερδοφορία του”.
Η διοίκηση πάντως:
• βρίσκεται στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων συνολικού ποσού περίπου €4,7 εκατ. στα πλαίσια των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων που προβλέπονται κατά περίπτωση
• έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο όσον αφορά την επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού και νέα προϊόντα, καθώς εκτιμά τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ζήτησης. Γεγονός που θα καλύψει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
• εξετάζει όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της με αναδιάρθρωση της χρήσης της.

Πηγή: Μάκης Αποστόλου-FnbDaily

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ