Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Έναρξη αιτήσεων προγράμματος μείωση νιτρορύπανσης

Υπογράφηκαν οι δύο Προσκλήσεις που εκδόθηκαν και που απευθύνονται στους δικαιούχους της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης (αντιστοίχως, η αριθ. 961/130274/10.05.2024 (ΑΔΑ: Ψ3Σ14653ΠΓ-Ρ1Ω), και η αριθ. 967/130399/10.05.2024 (ΑΔΑ:9ΨΕΘ4653ΠΓ-ΡΕΟ) Πρόσκληση), οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων τους, χωρίς διακοπή, μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου διετών δεσμεύσεων (2022-2023).

Οι Προσκλήσεις αφορούν και τις 30 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες στη Νιτρορύπανση, καθώς και 7 σημαντικούς υγρότοπους της χώρας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται από 15.05.2024 έως 31.05.2024. για τη NITΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ.

Η νέα προκήρυξη για 2 έτη αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα και αφορά ΜΟΝΟ τις πληγείσες (πλημμυροπαθείς και καμένες) περιοχές.

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseis-metron/782-rypansh-drash10-1-04

Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για μεταβιβάσεις

Διευκρινίζεται ότι ο επανασχεδιασμός του αγροτεμαχίου εκτός των αρχικών ορίων του επιφέρει επίσης μηδενισμό της έκτασης του αγροτεμαχίου, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή της θέσης των αγροτεμαχίων.

Όσον αφορά τη δυνατότητα μεταβίβασης, στις Προσκλήσεις αναφέρεται «Επιτρέπεται μόνο μία μεταβίβαση (ολική ή μερική) στη διάρκεια της τριετούς πλέον δέσμευσης, ανά δικαιούχο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων». Συνεπώς, θα γίνει προσπάθεια να δοθεί και για το έτος της παράτασης (2024) η δυνατότητα μεταβίβασης, μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων στήριξης και την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί ανάλογη κίνηση για το ίδιο ΑΦΜ κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Αντιθέτως, η μείωση της έκτασης ή η αφαίρεση αγροτεμαχίων από το Τεχνικό Δελτίο, για τα οποία δεν είναι επιθυμητή η ένταξη,  μπορεί να γίνει μόνο μέσω της τρέχουσας αίτησης παράτασης, καθώς δεν θα δοθεί η δυνατότητα μεταγενέστερης τροποποίησης.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ